×

Dječji vrtić Vrbovec

Vrbovec

U ulici Poginulih branitelja smještene tri odgojno- obrazovne skupine. 2016. godine počinje sa djelovanjem područni objekt u ulici Augusta Šenoe, gdje su smještene dvije odgojne skupine.
Dječji vrtić Vrbovec

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!

Osnovne informacije

U ulici Poginulih branitelja smještene tri odgojno- obrazovne skupine. 2016. godine počinje sa djelovanjem područni objekt u ulici Augusta Šenoe, gdje su smještene dvije odgojne skupine. Od listopada 2019. godine provodi se verificirani kraći program ranog učenja engleskog jezika. U organizaciji udruge „Nota“ djeca imaju i mogućnost sudjelovanja u kraćem programu glazbene igraonice. Dječji vrtić Vrbovec u cjelodnevnom 10-satnom programu ima oko 250 djece u jedanaest skupina. Osim cjelodnevnog programa rada provodi se program predškole u Vrbovcu, Lonjici, te u općinama Preseka, Rakove i Farkaševac.

Povijest vrtića

Dječji vrtić Vrbovec otvoren je 07. svibnja 1974.godine, a s radom je počeo 22. svibnja 1974.godine. Upisano je 25 djece (od 3 do 7 godina), a bila su smještena u jednu mješovitu skupinu. Od iste godine za djecu je organizirano je ljetovanje u trajanju od dva tjedna u Nerezinama na Malom Lošinju. 1975/76. godine povećao se broj djece. 1.rujna 1975. godine s radom je počela jaslička skupina za djecu od 2 do 3 godine. Na kraju radne godine bilo je 50 djece vrtićke dobi i 18 djece jasličke dobi. S radom je te godine krenula i tzv. „mala škola“ koju je pohađalo 18 djece. Od 1977/78. godine provodio se kraći program glazbene igraonice. 05. studenog 1979.godine počeo je s radom područni vrtić u Dubravi.

Radi velikog broja djece i nedovoljnog prostora, 01. siječnja 1989. godine u adaptiranom stambenom prostoru u naselju Jug III počinju s radom jaslice. U početku je radila samo jedna skupina, a od 15.ožujka 1989. godine u tom su prostoru bile smještene dvije skupine jasličke djece. Od 1991/92. godine osim kraćeg programa glazbene igraonice provodio se i kraći program engleske igraonice. 1995/96. godine došlo je do značajnih promjena. 15. prosinca 1995. godine dvije jasličke skupine preseljene su iz adaptiranog prostora u novi dio vrtića. Izgradnju i opremanje novoizgrađenog dijela financirao je Grad Vrbovec iz vlastitog proračuna.

Na zahtjev Poglavarstva općine Dubrava 01.siječnja 1995 godine područno odjeljenje u Dubravi postaje samostalni vrtić – Dječji vrtić Dubrava. Zbog potreba djece i roditelja izvršena je dogradnja objekta, te danas u centralnom objektu boravi šest odgojnih skupina. 2007. godine otvoren područni objekt u ulici Poginulih branitelja, s jednom odgojnom skupinom, 2008. godine oformljena je još jedna skupina.

Programi

Cjelodnevni program

  • Redoviti program

Kratki program

  • Redoviti program
  • Jezični program - engleski
  • Glazbeni program

Detaljne informacije

Cjelodnevni program

Cjelodnevni program u trajanju od 10 sati.

Cjelodnevni program u trajanju od 10 sati. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje pruža temelje za daljnji proces cjeloživotnog učenja djeteta. Uz obitelj kao prvu zajednicu u kojoj dijete uči, vrtić postaje partner u tom procesu. Djeca kroz različite aktivnosti, igru u zajedničkim druženjima s djecom unaprjeđuju svoje spoznaje i samopouzdanje u svakodnevnim aktivnostima. Najvrjedniji doprinos dječjeg vrtića za život djeteta u ranoj i predškolskoj dobi je iskustvo boravka s drugom djecom i proces socijalizacije koji se odvija prirodno i spontano. Iako su djeca u skupinama, važan je individualni pristup. Kod planiranja aktivnosti uzima se u obzir individualni ritam i potrebe svakog djeteta.

Program engleskog jezika

Komunikacija na stranim jezicima jedna je od osam ključnih kompetencija koju je nužno što ranije poticati kako bi se nadograđivala tijekom života.

Komunikacija na stranim jezicima jedna je od osam ključnih kompetencija koju je nužno što ranije poticati kako bi se nadograđivala tijekom života. Stečena znanja, vještine i sposobnosti utječu na razvoj interkulturalnih vještina ali i povećavaju kapacitete djeteta za učenje stranih jezika u kasnijim periodima života. Od listopada 2019. godine u dječjem vrtiću Vrbovec provodi se verificirani program ranog učenja engleskog jezika. Uključena su djeca u pete godine života pa sve do polaska u školu. Odgajateljice sa višegodišnjim iskustvom u radu s predškolskom djecom, te položenim stupnjem B2 engleskog jezika kroz različite poticaje i igur na aktivno učenje engleskog jezika i motiviraju ih na stjecanje novih znanja i vještina. Učenje jezika događa se spontano, u igri kroz poticajno okruženje i iskustva koja omogućuju slobodno izražavanje djece.

Program predškole

Od 2014. godine obavezan je program predškole za djecu koju nisu polaznici redovnog vrtićkog programa, a u godini su pred polazak u školu.

Od 2014. godine obavezan je program predškole za djecu koju nisu polaznici redovnog vrtićkog programa, a u godini su pred polazak u školu. Za djecu polaznike redovnog programa koja su u zadnjoj godini pred polazak u školu, program predškole integriran je u rad skupine. Predškola se održava dva puta tjedno u trajanju 2,5 sata. Osim boravka u vrtiću, s djecom u predškoli organiziraju se posjete kazalištu, izleti te različite predstave ili događanja u sklopu događanja u dječjem vrtiću.

Lokacije i kontakti

Centralni objekt

Centralni objekt - 7. svibnja 12A7. svibnja 12A10340 Vrbovec
mob: 01 2791 349
mail: web: dv-vrbovec.hr

Područni objekt

Područni objekt - Poginulih Branitelja 3Poginulih Branitelja 310340 Vrbovec

Područni objekt

Područni objekt - Augusta Šenoe 11Augusta Šenoe 1110340 Vrbovec
Dječji vrtić Vrbovec

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!