×

Dječji vrtić Mali istraživač

Zagreb

Vrtić koji ima poticajno okruženje u kojem se vaše dijete ima nečim baviti cijeli dan, gdje će biti prihvaćeno i dobrodošlo, gdje ga odrasli ne sile da čini ono što ne želi i gdje se s njim razgovara kao s osobom koja ima svoj stav
Dječji vrtić Mali istraživač

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!

Osnovne informacije

MI smo stručni djelatnici gradskog vrtića koji su svoj odgojno-obrazovni rad s djecom rane i predškolske dobi odlučili nastaviti u privatnom dječjem vrtiću simboličnog imena „Mali istraživač“. Temeljna ideja odgojno-obrazovnog procesa s djecom koju smo razvili u suradnji sa znanstvenicima s Filozofskog fakulteta u Zagrebu prepoznata je među mnogim roditeljima kao inovativna i hvale vrijedna. Posebnost u našem djelovanju vezana je uz doživljaj djeteta i umijeće organizacije prostora kako bi postao fluidan i višefunkcionalan. Stvaramo uvjete življenja u vrtiću koji omogućavaju djetetu da se osjeća kao kod kuće, a odgajatelju da ostvaruje timski rad i kvalitetniju odgojno - obrazovnu praksu. To nas je izdvojilo od ostalih ustanova za rani odgoj i obrazovanje – postali smo drukčiji od drugih.

Znanstveni krugovi Grada Zagreba uočavaju rezultate u našem praktičnom radu zbog čega 2008. godine dobivamo Nagradu grada zagreba za inovativnost i najbolje ostvarene rezultate u radu na području ranog odgoja i obrazovanja. Tijekom 18 godina zajedničkog rada sustavno smo osvještavali i mijenjali svoju odgojno-obrazovnu praksu, transformirajući sebe i svoj profesionalni identitet. Drugim riječima, stvarali smo kontekst zajedničkog istraživanja i učenja, prepoznatljiv po otvorenosti prema novim znanjima i daljnjem unaprjeđivanju odgojno-obrazovnog rada s djecom na način da ih doživljavamo kao ravnopravne partnere u tom procesu.

Programi

Cjelodnevni program

  • Redoviti program

Kratki program

  • Sportski program
  • Jezični program - engleski
  • Jezični program - talijanski
  • Jezični program - njemački
  • Program plesa i ritmike
  • Dramsko-scenski program
  • Matematički program

Detaljne informacije

Organizacija interaktivnog okruženja

Prostori vrtića oblikovani su na način da omoguće slobodno izražavanje svih kreativnih potencijala djeteta, njegovu radoznalost, autonomiju i pravo na komuniciranje s drugima kroz povezanost svih prostorija vrtića.

Prostori vrtića oblikovani su na način da omoguće slobodno izražavanje svih kreativnih potencijala djeteta, njegovu radoznalost, autonomiju i pravo na komuniciranje s drugima kroz povezanost svih prostorija vrtića. U uvjetima bogatog i poticajnog okruženja u kojem boravi, dijete može iskazivati i razvijati svoje sposobnosti, zadovoljiti svoje potrebe, biti ravnopravni član skupine koja surađuje, istraživati i učiti u interakciji s drugom djecom i odraslima. Posebno nam je važno da roditelji ili drugi posjetitelji vrtića, gledajući okruženje i djetetovu aktivnost u njemu, uočavaju kako djeca imaju što zanimljivo činiti cijelo vrijeme boravka u vrtiću. Iskustveno smo došli do kriterija procjene kvalitete odgojno - obrazovnog rada koje primjenjujemo u oblikovanju vrtića nastojeći razviti „otvoreno interaktivno okruženje“ koje djetetu omogućava razvoj svih potencijala.

Ulaskom u naš vrtić imat ćete priliku vidjeti osmišljeno okruženje koje potiče aktivnost, a ne pasivnost djeteta. Naš je prostor oblikovan na način da uvažava djetetove mogućnosti i inicijativu, potiče djetetovu autentičnost i aktivnost razvijajući povjerenje u odgajatelje koji u njemu rade. U poticajnom okruženju brzo se razvija međusobno povjerenje između odgajatelja i djeteta zbog čega (često već pri prvom dolasku djeteta u vrtić) dolazi do izravnog uključivanja djeteta u aktivnosti s drugom djecom ili samostalnog iniciranja vlastite aktivnosti. Od osobite nam je važnosti razvijati podržavajući emocionalno stabilan socijalni kontekst te pozitivnu atmosferu, oslobođenu pritisaka i napetosti. Pričanje bebi, razgovor s djetetom, maženje, grljenje, slušanje glazbe, ples, boravak u prirodi, promatranje, uočavanje, izgovaranje, čitanje, pričanje priča, gledanje slikovnica, pjevanje, smijanje... sve to (u najkraćim crtama!) čini poticajnu okolinu za razvoj i učenje. I upravo takvu okolinu za dijete kreiramo u našem vrtiću.

Pogrešna je i neutemeljena pretpostavka kako u okruženju u kojem zajedno žive mlađa i starija djeca „profitiraju” samo mlađa djeca, a starija ne. Iz iskustva znamo kako starija djeca, brinući se za mlađu, pomažući im u učenju i istraživanju, na najbolji mogući način učvršćuju, uvježbavaju i proširuju svoja znanje pri čemu posebno naglašavamo pozitivan utjecaj na razvoj njihovih socijalnih kompetencija, komunikacijskih vještina te širenje prosocijalnih ponašanja. Ovakvo formiranje skupina najsličnije je obiteljskom okruženju u kojem žive djeca i odrasli različite dobi tako da i učenje djece uz podršku drugog djeteta postaje zanimljivo i pozitivno iskustvo. „Dijete djetetu može izbrusiti um bolje nego ijedan odrasli.“ (Komensky, J. A.)

Redoviti 10-satni program

Odgojitelji koriste poznate metode i situacijske pristupe potičemo djecu na aktivno učenje engleskog jezika i motiviramo na stjecanje novih znanja i vještina, pritom vodeći računa o njihovim razvojnim mogućnostima i potrebama.

Obogaćen situacijskim učenjem stranog (engleskog) jezika za svu djecu upisanu u vrtić kroz uspostavu smislene komunikacije u smislenom kontekstu, prilagođenom dobi i kognitivnom razvoju djeteta u sklopu redovitog cjelodnevnog primarnog programa. Odgojitelji koriste poznate metode i situacijske pristupe potičemo djecu na aktivno učenje engleskog jezika i motiviramo na stjecanje novih znanja i vještina, pritom vodeći računa o njihovim razvojnim mogućnostima i potrebama. Engleski jezik koristimo u gotovo svim situacijama tijekom cjelodnevnog boravka djeteta u vrtiću i to putem individualne komunikacije, u radu s manjim skupinama ili s većim brojem djece. Velika prednost ovako integriranog programa je mogućnost korištenja svakodnevnih životnih situacija i poticaja za učenje jezika (situacijsko učenje). Od osobite je važnosti naglasiti kako su naši odgajatelji vrsni govornici stranog jezika te se njime kontinuirano koriste u komunikaciji s djecom uz dodatnu potporu audiovizualnih, audio ili vizualnih sredstava.

Provoditelji programa: Odgajatelji Dječjeg vrtića Mali istraživač (10 odgojitelja) s certifikatima o položenom B2 stupnju poznavanja engleskog jezika. U program postepeno uvodimo i NTC-sistem učenja (novi pristup učenju) u suradnji s dr. Rankom Rajovićem u kojem dominira misaona aktivnost djeteta i njegov uspješan razvoj. Sustav je vrlo dobro i do detalja razrađen, primjenljiv u obitelji, predškolskim ustanovama i u razrednoj nastavi osnovne škole. Program nudi načine prepoznavanja darovitosti kod djece, njihove karakteristike i putove ka povećanju IQ, razvoja sposobnosti i stvaralačkog mišljenja. Glavna poruka jest da uz stručne djelatnike vrtića i škole i roditelji pravim pristupom mogu pridonijeti razvoju kvocijenta inteligencije, te stvaralačkog i produktivnog mišljenja kod svoje djece, i to u razdoblju koje je najdinamičnije u razvoju mozga, a to je ono do sedme godine života zbog čega držimo da bi u provedbu ovog programa trebali biti uključeni svi roditelji djece.

Sportski program

Sportski program u organizaciji zapo vrtića koji se temelji na potrebi djeteta za kretanjem putem igre i zabave kao osnovnoj aktivnosti djeteta u veseloj i opuštajućoj atmosferi bez naglašenih napora i opterećenja s krajnjim rezultatom.

Današnji životni stil kojeg karakterizira užurbanost dovodi do veoma niske zastupljenosti tjelesnih aktivnosti u našem životu, pa tako i kod djece predškolske dobi. Znajući da su tjelesne aktivnosti važan korak u prevenciji prekomjerne težine djeteta, deformacija lokomotornog sustava i od oboljenja krvožilnog sustava, a i sada, već brojna istraživanja iz područja kineziologije govore u prilog korisnosti, odn.potrebe za tjelesnim vježbanjem u djece predškolske populacije, potrebno je motivirati djecu od najranije dobi da budu fizički aktivna. Stoga smo uveli sportski program u organizaciji zapo vrtića koji se temelji na potrebi djeteta za kretanjem putem igre i zabave kao osnovnoj aktivnosti djeteta u veseloj i opuštajućoj atmosferi bez naglašenih napora i opterećenja s krajnjim rezultatom. Sve to, uz poštivanje razvojnih karakteristika djece i razvojno primjeren program ima za svrhu poticanje cjelovitog razvoja djeteta.

Strukturirani engleski jezik

Zamišljen kao nadopuna postojećem situacijskom učenju engleskog jezika u koji su od upisa uključena sva djeca u našem vrtićiu . Strukturirani oblik nudimo djeci u dobi od treće godine života do polaska u školu.

Ponuda strukturiranog oblika učenja engleskog jezika posljedica je želje roditelja ali i našeg osobnog promišljanja. Zamišljen je kao nadopuna postojećem situacijskom učenju engleskog jezika u koji su od upisa uključena sva djeca u našem vrtiću. Strukturirani oblik nudimo djeci u dobi od treće godine života do polaska u školu. Izabrali smo Oxfordov program ranog učenja engleskog jezika kao i radne listove koji prate ovaj program.

Program će se provoditi svake godine od rujna do lipnja kroz 9 mjesečnih ciklusa (72 sata). Djeca će se u program uključivati 2x tjedno po 45 min.

Nositelji programa: Odgojitelji Dječjeg vrtića Mali istraživač koji su u protekle dvije godine intenzivno pohađali školu stranih jezika Cvrčak, usvajali znanje jezika do razine B2 i C1 kako bi uz dodatne metodičke vježbe koje su prošli u istoj školi stranih jezika postali vrsni nositelji svih kraćih jezičnih programa, pa i engleskog programa.

Program ranog učenja talijanskog jezika

Program ranog učenja talijanskog jezika se provodi svake godine od rujna do lipnja kroz 9 mjesečnih ciklusa (72 sata). Djeca će se u program uključivati 2x tjedno po 45 min.

Talijanski jezik ubraja se u grupu romanskih jezika, službeni je jezik u nekoliko zemalja, a njime se koristi oko 70 milijuna ljudi. Peti je jezik po redu učenja stranih jezika u svijetu, što govori o velikom interesu za učenje i korištenje ovog stranog jezika. Dok su talijanska kultura i povijest ishodište umjetnosti, arhitekture, glazbe i kuhinje. Poznavanje stranih jezika neizbježna je sastavnica vremena u kojem živimo. Potreba odgoja za demokratizaciju osobito je važna, a pri tome strani jezici zauzimaju sve važnije mjesto. Razvoj novih medija i sredstava komunikacije doveo je do toga da danas prosječna osoba poznaje ljude diljem svijeta, da s njima komunicira, putuje, otkriva nove kulture, a pritom se komunikacija odvija na jeziku koji nije materinji.

Program ranog učenja talijanskog jezika će se provoditi svake godine od rujna do lipnja kroz 9 mjesečnih ciklusa (72 sata). Djeca će se u program uključivati 2x tjedno po 45 min.

Materijal za učenje koji smo izabrali je Raccontami 1 libro koji će se kasnije nadopunjavati novim materijalima (u skladu s brzinom usvajanja talijanskog jezika svakog djeteta uključenog u ovaj program).

Nositelji programa: Odgojitelji Dječjeg vrtića Mali istraživač koji su u protekle dvije godine intenzivno pohađali školu stranih jezika Cvrčak, usvajali znanje jezika do razine B2 kako bi uz dodatne metodičke vježbe koje su prošli u istoj školi stranih jezika postali vrsni nositelji svih kraćih jezičnih programa, pa i talijanskog programa.

Program ranog učenja njemačkog jezika

Provodi se svake godine od rujna do lipnja kroz 9 mjesečnih ciklusa (72sata) - 2x tjedno po 45 min.

Djeca u dobi do 8. godine života pokazuju maksimum za usvajanje jezika kao sredstva komunikacije, i maksimum sluha za jezičnu melodiju, predškolsko doba je optimalno vrijeme za upoznavanje stranog jezika, ali i njegove kulture. Budući da dijete ima želju za istraživanjem, spoznavanjem i učenjem, sustavno usvajanje svega pa i stranog jezika treba započeti upravo u toj dobi. Stručnjaci lingvistike drže da je početak učenja stranog jezike prije 6. godine optimalan jer je prisutna sposobnost oponašanja pravilnog izgovora i usvajanja jezika bez stranog akcenta.

Razlozi zašto učiti njemački jezik su mnogobrojni, od sporazumijevanja s velikim brojem ljudi u Europi, njemački je najrasprostranjeniji materinski jezik u Europi i jedan od tri radna jezika Europske unije. Hrvatsku godišnje posjeti više od dva milijuna turista s njemačkog govornog područja, sve veći dio gospodarske suradnje Hrvatske odvija se s njemačkim govornim područjem, a na njemačkom govornom području nalazi se većina visokih učilišta i znanstveno-istraživačkih institucija u Europi. Uvažavajući i podržavajući prava djece i roditelja na njihov slobodan izbor sadržaja i vrste programa, kao i sve gore navedeno, osmišljen je kvalitetan program ranog usvajanja njemačkog jezika.

Provoditi će se svake godine od rujna do lipnja kroz 9 mjesečnih ciklusa (72sata). Djeca će se u program uključivati 2x tjedno po 45 min.

Materijal za učenje koji smo izabrali je Meine Freunde und ich: Deutsch als Zweitsprache für Kinder. Arbeitsbuch mit Stickern + Audio-CD.

Nositelji programa: Odgojitelji i psiholog Dječjeg vrtića Mali istraživač koji su u protekle dvije godine intenzivno pohađali školu stranih jezika Cvrčak, usvajali znanje jezika do razine B2 kako bi uz dodatne metodičke vježbe koje su prošli u istoj školi stranih jezika postali vrsni nositelji svih kraćih jezičnih programa, pa i njemačkog programa.

Abakus

Abakus držimo korisnim alatom koji omogućava djeci predškolske dobi da mogu u fizičkom svijetu vidjeti i naučiti dvije osnovne računske operacije (zbrajanje i oduzimanje) koje im postaju dobra podloga za savladavanje ostalih računskih operacija u školskoj dobi.

Priča o abakusu počinje u Mezopotamiji, s kamenčićima u pijesku. Kroz dugi period ideja je putovala kontinentom da bi u Japan stigla u Edo periodu (otprilike 1600-1850.). Svećenici u hramovima u tom su periodu djecu učili čitanje, pisanje i računanje na abakusu. Iz tih je škola krenuo razvoj japanskog obrazovanja, a valja napomenuti i da je u najvećim ekonomijama istočne Azije (Kina, Japan, Tajvan, Koreja) abakus još uvijek dio nastave u većini škola.

Tko ga provodi?

Certificirani odgojitelji Dječjeg vrtića Mali istraživač koji su stekli znanje potrebno za dobivanje diplome Soroban trener. Certifikaz ta provedbu dobile su završetkom edukacije prema priručniku Japanske međunarodne Soroban organizacije (JISA-e), autora Shungo Koa, mentora i supervizora Soroban akademije u Republici Hrvatskoj.

Kome je namijenjen?

Iako je namijenjen djeci, ni odrasle ništa ne sprječava u korištenju. Zbog načina na koji se koristi mogu ga koristiti i predškolska djeca da bi se upoznala s idejom brojeva, što je u Japanu u zadnje vrijeme sve više i trend. Po načinu na koji se koristi držimo da je abakus predivan „mentalni sport“ za djecu svih uzrasta.

Koju korist ima dijete koje savlada vještinu rada na abakusu?

Abakus držimo korisnim alatom koji omogućava djeci predškolske dobi da mogu u fizičkom svijetu vidjeti i naučiti dvije osnovne računske operacije (zbrajanje i oduzimanje) koje im postaju dobra podloga za savladavanje ostalih računskih operacija u školskoj dobi. Djeci su brojevi puno bliži kad ih mogu vizualizirati što im pomaže u pripremi onog što slijedi kasnije (računanju u glavi). Iz iskustva onih koji su već uključeni u ovakvu edukaciju djece zaključuje se da je djeci zabavno učiti ali se i natjecati se u brzom rješavanju zadataka jer ih motivira da svaki put pokušaju dati više od sebe (biti bolji). Srž razvoja vještina računanja na abakusu je u činjenici da pomoću njega djeca doživljavaju broj kao materijalni predmet, a ne kao apstraktni pojam. Svaki broj, ma koliki bio, može se lako i jednostavno predstaviti određenim rasporedom kuglica. Pomicanjem kuglica djeca ih osjećaju dodirom, vide njihovu boju, čuju zvuk radnji na računaljki. Dok razmišljaju o brojevima i matematičkim operacijama, istovremeno angažiraju više osjetila, čime je proces učenja uspješniji .

Ritmika i ples

Kroz program kreativnog plesa dijete razvija svoju kreativnost i maštovitost, sluh i ritam, te pamćenje i upoznaje se s osnovnim pojmovima u plesnoj umjetnosti.

Cilj programa kreativnog plesa je približavanje plesne umjetnosti djeci kroz umjetnički doživljaj i izražavanje, stjecanje osnovnih znanja i vještina u plesu, otkrivanje i razvijanje plesne nadarenosti, poticanje stvaralaštva, te poticanje na međusobno uvažavanje i suradnju. Kroz program kreativnog plesa dijete razvija svoju kreativnost i maštovitost, sluh i ritam, te pamćenje i upoznaje se s osnovnim pojmovima u plesnoj umjetnosti. Putem ovog programa djeca će biti uvedena i u svijet glazbe, čime će razvijati daljnji senzibilitet za umjetnost i kulturu.

Klasični balet

Klasični balet razvija dječji smisao za estetiku pokreta, koncentraciju, pamćenje, samodisciplinu i usredotočenost, potiče međusobno uvažavanje i suradnju pokretom.

Osmišljen na jednostavan i zabavan način kako bi omogućio djeci usvajanje znanja o baletnoj terminologiji, specifičnim kretanjima i tradiciji klasičnog baleta. Klasični balet razvija dječji smisao za estetiku pokreta, koncentraciju, pamćenje, samodisciplinu i usredotočenost, potiče međusobno uvažavanje i suradnju pokretom. Program klasičnog baleta za predškolsku dob čini bazu daljnjeg plesnog obrazovanja budući da je klasični balet temelj svih ostalih plesnih stilova

Provoditelji programa: odgajateljice Dječjeg vrtića Mali istraživač koje imaju diplome Škole za klasični balet - plesač klasičnog baleta, dugogodišnje iskustvo u provedbi ovog programa kao plesni pedagozi i posebna priznanja na raznim natjecanjima.

Dramski program

Ideja organizacije dramslkog programa u vrtiću je omogućiti djetetu vrijeme za istraživanje i produbljivanje svojih iskustava te uživanje u kreativnom zanosu koji pruža scenska igra.

Djeca su danas izložena raznim medijima od; televizije, interneta, mobitela koji često privlače veliku pažnju gledatelja, ne nudeći zapravo stvarno iskustvo i doživljaj. Nalaze se u ulogama pasivnog gledatelja. Zato je važno djeci omogućiti vrijeme za maštanje, mirno razmišljanje, istraživanje svojih iskustva, kreativno stvaranje, aktivno kreiranje mogućih situacija, prerađivanje zbunjujućih i novih situacija i sl. Ideja organizacije dramskog u vrtiću je omogućiti djetetu vrijeme za istraživanje i produbljivanje svojih iskustava te uživanje u kreativnom zanosu koji pruža scenska igra.

Pripremi umjetničkog konteksta treba pristupiti stručno, nudeći promišljeno bogatstvo raznih materijala i aktivnosti, jer upravo takvo okruženje djecu poziva na igru i stvaranje. Predmeti svakodnevne uporabe u trenu postaju poticaji i rekviziti kojima djeca nadograđuju svoju imitativnu – simboličku igru u igru uloga (kuhača može postati čarobni štapić, veliki sladoled, prekrivač za lutke plašt, a kutija s čarobna škrinja s predmetima). Prihvaćanje djetetove prirodne kreativnosti, koje tijekom odgojno-obrazovnog procesa dijete izražava, treba pažljivo njegovati, poticati i razvijati različitim oblicima izražavanja i stvaranja. Najveći značaj je u tome da dijete dobije dovoljno ljubavi, slobode, zabave i moći. Djeca koja kroz različite umjetničke aktivnosti kontinuirano uče različite modalitete verbalne i neverbalne komunikacije, upoznaju se s različitostima i njihovim vrijednosnim sustavima, kulturnim i civilizacijskim, lakše će i konstruktivnije prihvaćati i razumijevati zajednicu i sudjelovati u njenom životu.

Logopedski tretmani

Logopedske procjene sve upisane djece i stručno svjetovanje u odnosu na postavljenu procjenu u izravnom kontaktu s roditeljima djeteta kojem je potreban određeni logopedski tretman.

Kako bismo pružili što kvalitetniju uslugu prihvata povećali smo broj članova stručno razvojne službe našeg vrtića. Tako uz pedagoginju, psihologinju i zdravstvenog voditelja vrtića od veljače 2018.. godine imamo i logopedinju.

Prisustvo logopeda u vrtiću višestruko je korisno jer je kao stručnjak ovog profila kontinuirano uključena u ukupan odgojno-obrazovni proces kako bi pružili podršku odgojiteljima u dijelu logopedske procjene svakog polaznika našeg vrtića na području vještina socijalne komunikacije (združena pažnja, komunikacijske funkcije i sredstva), jezičnog razumijevanja, jezične produkcije, izgovora (artikulacija pojedinih glasova, tečnost, ritam i tempo govora), glasa i procjene pred- vještina čitanja i pisanja (fonološka svjesnost, imenovanje, grafomotorika, vizualna percepcija, pripovijedanje).

Zapošljavanje logopeda dodatno je motivirano podrškom i željom dijela roditelja da logopedsku procjenu i dijagnosticiranu potrebu logopedskih tretmana za određeno dijete provodimo u okviru vrtića. Naša logopedinja provodi logopedske procjene sve upisane djece i predlaže stručno djelovanja u odnosu na postavljenu procjenu u izravnom kontaktu s roditeljima djeteta kojem je potreban određeni logopedski tretman.

Da li će se roditelj odlučiti navedene tretmane provoditi u vrtiću ili u nekoj drugoj specijaliziranoj ustanovi ovisi o osobnom odabiru roditelja na koji nikako ne utječemo.

Osobno smo mišljenja da logopedski tretmani :

  • Omogućavaju djeci da u jutarnjim satima kad su djeca motivirana i odmorna daleko lakše pristupaju logopedskim tretmanima (u poznatom okruženju)
  • Omogućavaju roditeljima više slobodnog vremena budući da ne trebaju (nakon posla) voditi svoje dijete na potrebne logopedske tretmane koje je naša logopedinja stručno odradila u vrijeme boravka djeteta u vrtiću.

Lokacije i kontakti

Dječji vrtić Mali istraživačEde Murtića 7Zagreb
mob: 01 8895 739mob: 099 444 88 81
mail: web: www.mali-istrazivac.hr/
Dječji vrtić Mali istraživač

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!