×

Kako komunicirati s djecom novog doba

Radionica

Radionica 1: Sve što moram znati o leadershipu naučila sam još u vrtiću

Budite „šef“ budućnosti - vodite timove tako da vole preuzimati odgovornost, stvarajte sredinu u kojoj se uči i razvija kreativnost. Kako dobiti najbolje od svojih ljudi? Vodite primjerom i budite poput djece u vrtiću – ljudi 21. stoljeća.
Kako komunicirati s djecom novog doba

Konferencija je održana 09. i 10.03.2018.

Konferencija "Kako komunicirati s djecom novog doba" održana je 09. i 10.03.2018. Ukoliko imate pitanja u vezi konferencije pošaljite nam upit i javit će vam se u najkraćem roku!

Budite „šef“ budućnosti - vodite timove tako da vole preuzimati odgovornost, stvarajte sredinu u kojoj se uči i razvija kreativnost. Kako dobiti najbolje od svojih ljudi? Vodite primjerom i budite poput djece u vrtiću – ljudi 21. stoljeća.

Kako komunicirati s djecom novog doba

Konferencija je održana 09. i 10.03.2018.

Konferencija "Kako komunicirati s djecom novog doba" održana je 09. i 10.03.2018. Ukoliko imate pitanja u vezi konferencije pošaljite nam upit i javit će vam se u najkraćem roku!