×

Kako komunicirati s djecom novog doba

Radionica

Radionica 2: Disciplina bez drame

Ovom radionicom prikazat će se osnove pristupa discipline bez drame. Prikazat će se praktični primjeri te objasniti zašto je ovaj pristup tako učinkovit te dugoročno doprinosi tome da se dijete uči samoregulaciji i osjećaju odgovornosti.
Kako komunicirati s djecom novog doba

Konferencija je održana 09. i 10.03.2018.

Konferencija "Kako komunicirati s djecom novog doba" održana je 09. i 10.03.2018. Ukoliko imate pitanja u vezi konferencije pošaljite nam upit i javit će vam se u najkraćem roku!

Ovom radionicom prikazat će se osnove pristupa discipline bez drame. Ovaj način komunikacije s djetetom doprinosi tome da se i u izazovnim situacijama s djetetom čuva odnos. Naglasak je na pomaganju sebi i djetetu u emocionalnoj regulaciji kako bi se smanjila frustracija zbog postavljanja granica. Prikazat će se praktični primjeri te objasniti zašto je ovaj pristup tako učinkovit te dugoročno doprinosi tome da se dijete uči samoregulaciji i osjećaju odgovornosti.

Kako komunicirati s djecom novog doba

Konferencija je održana 09. i 10.03.2018.

Konferencija "Kako komunicirati s djecom novog doba" održana je 09. i 10.03.2018. Ukoliko imate pitanja u vezi konferencije pošaljite nam upit i javit će vam se u najkraćem roku!