×

Online pedagoška akademija Mliječni zub

Online predavanje

Kultura zajednice u kojoj dijete uči

Cjeloživotno učenje realnost je suvremenog čovjeka. Život u zajednici, snalaženje u svakodnevnici, izloženost i razumijevanje medijskih informacija te korištenje novih tehnologija, učenje čini neophodnom kompetencijom pojedinca.
Online pedagoška akademija Mliječni zub

Pristup edukaciji omogućen je samo registriranim korisnicima!

Pristup sadržaju ovog edukacijskog programa moguć je samo registriranim korisnicima koji su platili kotizaciju/pretplatu. Ukoliko se želite registrirati - kliknite pošalji upit. Ako ste već registrirani - prijavite se kako biste mogli pristupiti sadržaju edukacije!

Cjeloživotno učenje realnost je suvremenog čovjeka. Život u zajednici, snalaženje u svakodnevnici, izloženost i razumijevanje medijskih informacija te korištenje novih tehnologija, učenje čini neophodnom kompetencijom pojedinca.

Osim uključenosti u formalno obrazovanje, svaki čovjek uči svakodnevno u praksi. Načini, oblici i kvaliteta učenja, osim osobnim paradigmama, determinirana je i kulturom zajednice. Kultura primarnih zajednica odrastanja – obitelji i odgojno-obrazovnih ustanova, značajno utječe na vještine, sadržaje i stavove pojedinca prema učenju.

Kulturu pojedine zajednice moguće je tumačiti kao način života. Determinirana je vrijednostima, vrijednosnim orijentacijama i normama, a prepoznatljiva po ponašanjima, distribuciji ovlasti i tehnikama rješavanja problemskih situacija te komunikaciji kao operativnom modelu. Kultura je referentni okvir osobnih paradigmi kao polazišta socio-emocionalnih odnosa i procesa učenja. Kultura zajednice značajno je povezana s procesom igre i učenja te ishodima pojedinac. Odrastanje pretpostavlja, između ostalog, i svojevrsno urastanje pojedinca u zajednicu (socijalizaciju) i djelovanje pojedinca na zajednicu.

U odgojno-obrazovnom procesu kultura zajednice je povezana s:
- načinom na koji doživljavamo i razumijemo dijete kao subjekta i aktivnog dionika osobnog odgoja ili kao pasivnog „odgajanika“;
- odgojno-obrazovnim pristupima u rasponu od individualiziranih pristupa socijalne pedagogije pa do težnje za normativnim postignućima;
- odnosima djece i odraslih prepoznatljivih u jednakopravnosti i aktivnom sudjelovanju pa do izloženosti hijerarhijskim strukturama moći;
- dvosmjernom, otvorenom i konstruktivnoj komunikaciji ili s direktivnom i optruzivnom jednosmjernom komunikacijom;
- usklađenošću obiteljske i kulture dječjeg vrtića.

Navedeno je predmet predavanja i zajedničke analize usmjerene na refleksivni razvoj kulture zajednice.

Online pedagoška akademija Mliječni zub

Pristup edukaciji omogućen je samo registriranim korisnicima!

Pristup sadržaju ovog edukacijskog programa moguć je samo registriranim korisnicima koji su platili kotizaciju/pretplatu. Ukoliko se želite registrirati - kliknite pošalji upit. Ako ste već registrirani - prijavite se kako biste mogli pristupiti sadržaju edukacije!