×

Dječji vrtić Biokovsko zvonce

Makarska, Tučepi

Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“ Makarska je javna predškolska ustanova koja samostalno djeluje pod upravom osnivača Grada Makarske od 01. ožujka 1997. godine.
Dječji vrtić Biokovsko zvonce

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!

Osnovne informacije

Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“ Makarska je javna predškolska ustanova koja samostalno djeluje pod upravom osnivača Grada Makarske od 01. ožujka 1997. godine.

Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“ promiče suvremenu pedagogiju optimalnog poticanja dječjeg individualnog razvoja. Sagledavajući odgoj kao proces kvalitetnog osamostaljivanja, potiče se razvoj socio-emocionalne kompetencije, komunikacijskih vještina i kreativnog stvaralaštva. U našem vrtiću provodimo nekoliko vrsta programa (redovni program, Montessori program, vjerski program, sportski program i program za rad s potencijalno darovitom djecom) u četiri vrste boravka: desetosatni jaslički boravak, desetosatni cjelodnevni boravak, šestosatni jutarnji boravak i petosatni poslijepodnevni boravak. Djeci želimo od prvih koraka omogućiti što bogatije i poticajnije okruženje zadovoljavajući njihove potrebe i poštujući dječja prava.

Kroz pedagošku godinu ostvaruju se razni projekti, izleti, svečanosti, predstave za djecu i javni nastupi djece, kako na razini Ustanove, tako i na razini pojedinog vrtića. Na razini Ustanove imamo zajednički javni nastup djece za Male gradske maškare te za Dane vrtića kada se održava tradicionalni zajednički ples predškolaca pod nazivom Cvjetni korzo.

Naša vizija

„Vrtić – mjesto otvorenih mogućnosti i komunikacije u bogatom i interaktivnom okruženju“

Naša misija

Dječji vrtić kao poticajno socijalno, materijalno i prostorno okruženje. Ugodno ozračjem u kojem se dijete razvija i raste, zadovoljava svoje potrebe te stječe spoznaje o sebi i svijetu oko sebe. Mjesto gdje dijete ostvaruje interakciju između vršnjaka i na relaciji dijete-odrasli te razvija svoje potencijale i usvaja vještine potrebne za život

Kurikulum vrtića

Kurikul našeg vrtića temelji se na humanističkim načelima i vrijednostima. Gradi se na našim posebnostima i osobitostima vezanim uz uvjete, prostorno-materijalni kontekst, individualnost djece i stručnog kadra s naglaskom nakulturu, tradiciju i ekološku svijest.

U našem vrtiću svakodnevno preispitujemo našu praksu i načine na koje dijete razmišlja, istražuje i uči što nam pomaže da stvarni život približimo djetetu, kako bi ono djelovanjem kroz igru učilo i shvaćalo svijet oko sebe te se razvilo u kompetentnog pojedinca. Stoga planiramo odgojno obrazovni procesusmjeren na dobrobiti za dijete i načine na koji se može ostvariti.

Kurikul uključuje:

 • Osobnu i emocionalnu dobrobit – subjektivan osjećaj da se dijete osjeća zdravo, zadovoljno i sretno
 • Obrazovnu dobrobit – uspješno funkcioniranje i razvijanje osobnih potencijala (spoznajnih, kreativnih, motoričkih)
 • Socijalnu dobrobit – uspješno interpersonalno funkcioniranje i razvijanje socijalnih kompetencija

Važan cilj kurikula našeg vrtićaje poticanje cjelovitog razvoja, učenja i odgoja djece te razvoj kompetencija:

 • Kompetencije djece su razvojne i njihov razvoj pratimo kontinuirano
 • Kompetencije djece u našem vrtiću procjenjujemo cjelovito i u kontekstu razvojnih mogućnosti svakog djeteta individualno
 • Razvoj kompetencija predstavlja temelj za razvoj samopoštovanja, samopouzdanja i djetetove pozitivne slike o sebi

Programi

Cjelodnevni program

 • Redoviti program
 • Montessori program
 • Vjerski program
 • Program za darovitu djecu
 • Sportski program
 • Program za djecu s teškoćama
 • Ekološki program

Kratki program

 • Redoviti program
 • Likovni program
 • Glazbeni program
 • Dramsko-scenski program

Detaljne informacije

Redoviti program

Redoviti programi odgoja i obrazovanja djece omogućuje zdravo odrastanje, cjelovit razvoj i odgoj djeteta u dobi od jedne godine do polaska u osnovnu školu.

Redoviti programi odgoja i obrazovanja djece omogućuje zdravo odrastanje, cjelovit razvoj i odgoj djeteta u dobi od jedne godine do polaska u osnovnu školu. Namijenjen je djeci za zadovoljavanje njihovih potreba i potreba roditelja u različitom trajanju. Provodi se u homogenim i heterogenim odgojnim skupinama.

Montessori program

Montessori pedagogija razvija kod djeteta samostalnost, moralne osobine ličnosti, estetski ukus za uočavanje, doživljavanje i ostvarivanje lijepog u životu, okolini i prirodi, razvija sigurnost i samopouzdanje, pozitivnu sliku o sebi, odgovornost prema sebi i drugima, poštivanje ljudskih prava, tako da svako dijete može zadovoljiti svoje opće i posebne potrebe, ne ometajući druge.

Montessori pedagogija razvija kod djeteta samostalnost, moralne osobine ličnosti, estetski ukus za uočavanje, doživljavanje i ostvarivanje lijepog u životu, okolini i prirodi, razvija sigurnost i samopouzdanje, pozitivnu sliku o sebi, odgovornost prema sebi i drugima, poštivanje ljudskih prava, tako da svako dijete može zadovoljiti svoje opće i posebne potrebe, ne ometajući druge. Osnovne razvojne zadaće, usklađene su s individualnim potrebama, razvojnim mogućnostima i interesom djeteta i upotpunjuju se sa specifičnim zadaćama Montessori programa.

Vjerski program

Cilj Katoličkog vjerskog programa odgoja u predškolskoj dobi poticati i razvijati religioznu dimenziju djeteta, osposobljavajući ga, primjereno njegovoj dobi za otkrivanje, prihvaćanje i življenje autentičnih vrednota Evanđelja.

Cilj Katoličkog vjerskog programa odgoja u predškolskoj dobi poticati i razvijati religioznu dimenziju djeteta, osposobljavajući ga, primjereno njegovoj dobi za otkrivanje, prihvaćanje i življenje autentičnih vrednota Evanđelja. Senzibilizirati dijete za njegovu duhovnu dimenziju kao potrebu koja ga čini osjetljivim za otkrivanje, primane i oblikovanje njegova života u odnosu prema sebi, drugomu, zajednici i prirodi te na poseban način prema Bogu.

Sportski program

U našim vrtićima provodi se integrirani sportski program.

U našim vrtićima provodi se integrirani sportski program. Osmišljen je kao integrirani sportski program koji se provodi sa svom djecom uključenom u odgojne skupine. Cilj je razvijati pozitivan i aktivan odnos djeteta prema tjelesnom vježbanju te tako cjelokupno utjecati na kulturu življenja.

Program za darovitu djecu

Svrha ovog programa jest poticanje osobnog rasta i razvijanje kreativnosti potencijalno darovite djece i darovite djece.

Svrha ovog programa jest poticanje osobnog rasta i razvijanje kreativnosti potencijalno darovite djece i darovite djece. Suština programa je ponuditi djeci poticajno okruženje.

Program za djecu s teškoćama

Provodimo i program rada s djecom s teškoćama u posebnoj skupini.

Provodimo i program rada s djecom s teškoćama u posebnoj skupini. Uključivanje djece u ovaj program omogućava i roditeljima djece s teškoćama u razvoju specifične oblike pomoći: konkretna pomoć, edukacijsko – savjetodavna pomoć i potpora i terapijski postupci Program integrira djecu s posebnim potrebama u redovni rad. Inkluzija takve djece u redovni rad provodi se po načelima NPOOLJP koji podrazumijeva i senzibilizaciju odgojitelja, ali i druge djece i roditelja, za rad i komunikaciju sa djecom s posebnim potrebama.

Program predškole

Za djecu koja nisu obuhvaćena predškolskim odgojem u predškolskoj ustanovi nudi se program Predškole.

Za djecu koja nisu obuhvaćena predškolskim odgojem u predškolskoj ustanovi nudi se program Predškole. Ovaj Zakonom predviđen minimalni program predškolskog odgoja provodi se s djecom u godini pred polazak u školu. Radi se o skraćenom programu, s naglaskom na razvijanje vještine potrebnih za školu, stvaranje radnih navika i socijalizaciju u skupini vršnjaka.

Lokacije i kontakti

Centralni objekt

Centralni objekt - Dječji vrtić CicibanMolizanskih Hrvata 221300 Makarska
mob: 021 690 444
mail: web: dv-biokovskozvonce.hr

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić GrdelinKraj 1621325 Tučepi
mob: 099 2528 859
mail:

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić MaslačakLička ulica 221300 Makarska
mob: 099 2528 847
mail:

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić PčelicaJadranska 421300 Makarska
mob: 099 2528 848
mail:

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić RadostMate Ujevića 221300 Makarska
mob: 099 2528 850
mail:

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić VrapčićPodgorske skale bb21300 Makarska
mob: 099 2528 853
mail:

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić ZvončicaVladimira Nazora 121300 Makarska
mob: 099 2528 855
mail:

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić VeseljkoMate Vladića 10121300 Makarska
mob: 099 4937 740
mail:
Dječji vrtić Biokovsko zvonce

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!