×

Dječji vrtić Carić

Novalja

Dječji vrtić „Carić” svoj rad organizira u 6 odgojnih skupina, u prostorima od preko tisuću i pol kvadrata, a zaposleno je 22 djelatnika.
Dječji vrtić Carić

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!

Osnovne informacije

Dječji vrtić „Carić” svoj rad organizira u 6 odgojnih skupina, u prostorima od preko tisuću i pol kvadrata, a zaposleno je 22 djelatnika.

S povećanjem broja stanovništva u gradu Novalji povećava se i broj djece koju je potrebno uključiti u predškolski odgoj i obrazovanje. Budući da je potreba roditelja za smještajem djece sve veća planovi dječjeg vrtića usmjereni su na zadovoljenje zahtjeva svih roditelja na području grada.

Svoj rast predškolski odgoj u gradu Novalji ne bilježi samo u fizičkom smislu i brojčanim pokazateljima. Svi odgojitelji i stručni suradnici imaju potrebne edukacije i redovito se usavršavaju. Svi zajedno trudimo se napredovati i rasti u našoj stručnosti kako bismo onda i djeci pružili kvalitetan rast, razvoj, odgoj i obrazovanje.

Redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja namijenjen je djeci zaposlenih roditelja kojima je smještaj djeteta u vrtić nužan kako bi mogli obavljati svoj posao, a odvija se kroz:

  • Cjelodnevni 8-satni program za djecu jasličke dobi
  • Cjelodnevni 8-satni program za djecu vrtićke dobi
  • Poludnevni 6-satni program za djecu vrtićke dobi

Skupine dijelimo prema kronološkoj dobi djeteta u tzv. jasličke skupine (djeca do 3. godine) i vrtićke skupine (djeca od 3. godine do polaska u školu).

Predškolski odgoj u gradu Novalji prvi put se javlja 1977. godine. U jednoj od prostorija Mjesne zajedenice Novalja, boravila je skupina predškolske djece sa zaposlenom jednom odgojiteljicom. Predškolski odgoj djelovao je u sklopu Osnovne škole Ivo Lola Ribar, odnosno Antun Gustav Matoš od 1991.g. Kako su potrebe za predškolskim odgojem rasle tako se je sljedeće godine otvorila još jedna skupina djece mješovite dobi. U poludnevnom boravku boravilo je 50-60-tak djece.

Gradsko vijeće grada Novalje na sjednici održanoj dana, 02. lipnja 1998. godine, donijelo je odluku o osnivanju Dječjeg vrtića pod nazivom „Carić“, Novalja. Od tada vrtić djeluje kao samostalna ustanova na adresi Zeleni put bb. Zbog nedovoljnog kapaciteta za obuhvat velikog broja djece 2010. godine započinje dogradnja dječjeg vrtića s još dvije skupine, vrtićna i jaslična skupina.

Sukladno povećanju broja djece povećavao se i broj zaposlenih, odgojiteljica, spremačica i kuhar. Nakon provedenih upisa djece za pedagošku godinu 2017./2018. osnivač vrtića – Grad Novalja, na temelju iskazanog interesa roditelja, dao je suglasnost i osigurao sredstva za otvaranje nove skupine jasličnog uzrasta. Skupina se otvara unutar postojećih kapaciteta vrtića.

Programi

Cjelodnevni program

  • Redoviti program
  • Jezični program - engleski
  • Vjerski program

Kratki program

  • Redoviti program

Detaljne informacije

Program predškole

Za djecu koja nisu obuhvaćena predškolskim odgojem u predškolskoj ustanovi nudi se program predškole.

Za djecu koja nisu obuhvaćena predškolskim odgojem u predškolskoj ustanovi nudi se program predškole. Ovaj Zakonom predviđen minimalni program predškolskog odgoja provodi se s djecom u godini pred polazak u školu. Radi se o skraćenom programu, koji se provodi izvan redovitog 8-satnog programa ili integriranog u redovan program u trajanju od 250 sati, s naglaskom na pripremi djece za školu.

Program engleskog jezika

Posebni cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika namijenjen je djeci od 4. godine života do polaska u školu.

Posebni cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika namijenjen je djeci od 4. godine života do polaska u školu.

Program se ostvaruje u sklopu primarnog osmosatnog programa u mješovitoj odgojno-obrazovnoj skupini, na osnovi provedene ankete među roditeljima. Vode ga stručno osposobljene odgojiteljice-voditeljice predškolskog programa engleskog jezika.

Cilj programa ranog učenja engleskog jezika je upoznati djecu s engleskim jezikom i pripadajućom kulturom kroz igru i svakodnevne situacije te omogućiti djeci da u spontanoj interakciji na njima prikladan i zanimljiv način razviju motivaciju za usvajanje stranog jezika.

Program katoličkog vjerskog odgoja

Sustavan predškolski odgoj i obrazovanje obuhvaća cjelovitost djetetova bića, a u tu cjelovitost nužno je uključen i vjerski odgoj.

Sustavan predškolski odgoj i obrazovanje obuhvaća cjelovitost djetetova bića, a u tu cjelovitost nužno je uključen i vjerski odgoj.

Program katoličkog vjerskog odgoja provodi se u svim vrtićkim odgojnim skupinama, na osnovi provedene ankete među roditeljima, a voditeljica je odgojiteljica u vjeri.

U skladu s ciljevima cjelovitog predškolskog odgoja, cilj je njegovati i razvijati religioznu dimenziju djeteta, osposobljavajući ga, primjereno njegovoj dobi, za otkrivanje, prihvaćanje i življenje autentičnih vrednota Evanđelja u odnosu na sebe, drugoga te na poseban način Boga, u suradnji s roditeljima.

Lokacije i kontakti

Dječji vrtić CarićZeleni put 353291 Novalja
mob: 053 662 269
mail: web: www.vrtic-caric.hr
Dječji vrtić Carić

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!