×

Dječji vrtić En ten tini

Zagreb

Dječji vrtić En ten tini ima viziju sustavno se razvijati u vrtić koji omogućava djeci aktivno stjecanje i interpretiranje iskustva, suradnju s drugima, individualnu i zajedničku refleksiju te vrtić u kojemu odgojitelji sustavno razvijaju i jačaju istraživalačke i refleksivne kompetencije
Dječji vrtić En ten tini

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!

Osnovne informacije

Matični objekt dječjeg vrtića En ten tini u ulici 144 brigade Hrvatske vojske 8 je otvoren 13.05.2009. godine, a kapacitet mu je 20 skupnih jedinica. Suvremeno je arhitektonski dizajniran i opremljen te ima dvije polivalentne dvorane - jedna za djecu od 1-3 godina, a druga za djecu od 3-7 godina. Uz to ima bazen, igralište, likovni atelje, istraživački atelje i dva prostora za istraživanje svjetla. Područni objekt u ulici 144 brigade Hrvatske vojske 2 je otvoren 18.01.2010. godine kapaciteta 9 odgojnih skupnih jedinica, suvremeno dizajniran i opremljen dvoranom za motoričke aktivnosti.

U vrtiću je zaposlena kompletna stručno razvojna služba (pedagog, psiholog, logoped, rehabilitator, viša medicinska sestra te kineziolog).

Vizija razvoja Dječjeg vrtića "En ten tini"Želimo se sustavno mijenjati i razvijati u vrtić koji omogućava djeci ranog i predškolskog uzrasta aktivno stjecanje i interpretiranje iskustva (konstruiranje znanja), suradnju s drugima (sukonstruiranje znanja), individualnu i zajedničku refleksiju (osvještavanje znanja) te u vrtić u kojemu odgojitelji sustavno razvijaju i jačaju istraživalačke i refleksivne kompetencije.

Programi

Cjelodnevni program

 • Redoviti program
 • Jezični program - engleski
 • Montessori program
 • Vjerski program

Kratki program

 • Jezični program - engleski
 • Sportski program
 • Jezični program - njemački
 • Program folklora
 • Glazbeni program
 • Program za darovitu djecu

Detaljne informacije

Redoviti desetosatni program

Redoviti desetosatni program u kojemu se:

 • individualno pristupa poticanju cjelovitog razvoja svakog djeteta
 • pravovremeno i primjereno zadovoljavaju djetetove potrebe i interesi
 • ostvaruju i uvažavaju prava djece i odraslih
 • skrbi o zdravlju, pravilnoj prehrani i sigurnosti djece
 • stvaraju uvjeti za partnerstvo s roditeljima
 • surađuje s društvenom sredinom
 • gradi suradnja i timski pristup u radu

Kroz pedagošku godinu redoviti program obogaćujemo:

 • kazališnim predstavama
 • posjetima npr. knjižnicama, muzejima, sportskim centrima...
 • jednodnevnim izletima
 • organiziranim tečajevima klizanja, tenisa, koturanja...

Programi kojima obogaćujemo redoviti desetosatni program:

 • Međunarodni program odgoja i obrazovanja za okoliš
 • Program sigurnosti i zaštite djece u DV "En ten tini"
 • Program "Učimo i živimo (u) različitosti"
 • PATHS program
 • Program radionica s roditeljima "Rastimo zajedno"
 • CAP (Child assault program) - program prevencije zlostavljanja djece
 • Program radionica s roditeljima "Rastimo zajedno plus"
 • Sudjelovanje u projektu "Škole za Afriku"

Program ranog učenja engleskog jezika

DV „En ten tini„ provodi poseban cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika.

Program se realizira učenjem kroz svakodnevne situacije u vrtiću: za vrijeme jela, na dolasku, na odlasku, prije spavanja, u kupaonici, na dvorištu... S obzirom na strukturu skupine i individualne razvojne potrebe i mogućnosti djece, u programu se primjenjuju sadržaji za djecu koja se prvi puta susreću s programom, kao i za djecu koja su ranije bila uključena u program. Djeca imaju priliku usvajati strani jezik putem bogatog prostorno-materijalnog konteksta te kroz razne pjesmice, brojalice, priče, slikovnice i slikovne materijale, raznovrsne igre i dramatizacije.

Program uvažava sljedeće vrijednosti, spoznaje i principe:

 • razvojni pristup djetetu
 • cjeloviti pristup djetetu
 • uvažavanje različitosti i posebnosti
 • integrativnost
 • situacijski pristup u radu
 • otvorenost programa
 • odgojnost programa
 • kontekst u kojemu se poštuju prava djeteta i u kojemu egzistira odgoj za ljudska prava
 • uvažavanje roditelja kao prvog djetetova odgojitelja

Ciljevi i zadaće programa su:

 • razvijati radoznalost i senzibilitet djeteta za engleski jezik,za englesku kulturu i običaje
 • poticanje cjelovitog razvoja djeteta predškolske dobi(sposobnost slušanja stranog fonološkog sustava,usvajanje osnovnog jezičnog rječnika,jezične strukture…,izražavanje na engleskom jeziku,kognitivne sposobnosti, vizualno i situaciono pamćenje,stvaralačke vještine,socijalne vještine…)

Program je predviđen za djecu od 3,5-7 godina života, a provode ga educirani odgojitelji sa znanjem stranog jezika.

Montessori program 1-3 godine

DV „En ten tini„ nudi cjelodnevni program Montessori koncepcije za djecu od 1. do 3. godine života.

Montessori pedagogija razvija kod djeteta samostalnost, moralne osobine ličnosti, estetski ukus za uočavanje, doživljavanje i ostvarivanje lijepog u životu, okolini i prirodi, razvija sigurnost i samopouzdanje, pozitivnu sliku o sebi, odgovornost prema sebi i drugima, poštivanje ljudskih prava, tako da svako dijete može zadovoljiti svoje opće i posebne potrebe, ne ometajući druge. Potiče cjeloviti razvoj djeteta (tjelesni i psihomotorni razvoj, socio-emocionalni i razvoj ličnosti, spoznajni razvoj, govor, komunikaciju, izražavanje i stvaralaštvo), poštuje djetetovu osobnost, a osobito individualnu snagu i sposobnost.

Zadaće programa

Osnovne razvojne zadaće, usklađene su s individualnim potrebama, razvojnim mogućnostima i interesom djeteta i upotpunjuju se sa specifičnim zadaćama Montessori programa:

 • poticanje stvaralačkih sposobnosti djeteta, uključujući sva osjetila, učeći svuda i uvijek (Montessori smatra da je vrijeme kada dijete uči nesvjesno, preko osjećaja i putem kretanja)
 • poticanje samostalnostl djeteta prema načelu ,,Pomozi mi da to sam učinim"
 • omogućavanje djetetu slobodnog izbora sadržaja i vježbi prema individualnim mogućnostima i sposobnostima, omogućavanje vlastite inicijative, odluke...
 • pružanje djetetu partnerske pomoći za ,,samoodgoj"
 • praćenje i poticanje cjelovitog razvoja djeteta, pružanjem ljubavi, pažnje, poštovanja, sigurnosti i priznanja
 • posebnu pozomost usmjeravati na razvoj dječjih osjetila - da vide očima, da osjete putem opipa, okusa, mirisa, dodira, sluha....
 • omogućavanje potrebe za kretanjem, potičući razvijanje motorike cijelog tijela
 • poticanje ,,složenog ljudskog mehanizma" koji se sastoji od: mozga, osjetila i mišića jer pokreti oblikuju duh djeteta
 • poticanje koncentracije i pažnje
 • razvijanje kod djeteta osjećaja sigumosti i samopouzdanja, pozitivne slike o sebi
 • razvijanje interpersonalne komunikacije i vještinu govornog izraza
 • razvijanje interesa za druge ljude s različitom kulturom, tradicijom i osobnostima.

Montessori program 3-7 godina

DV „En ten tini„ nudi cjelodnevni program Montessori koncepcije za djecu od 3. do 7. godine života.

Osnovni cilj Montessori pedagogije je osposobiti dijete da bude samostalna, samosvjesna, socijalno kompetentna i kreativna osoba jer se samo takva osoba može razviti u korisnoga i vrijednoga člana svoje sredine i društva u cijelosti. Montessori pedagogija razvija kod djeteta samostalnost, moralne osobine ličnosti, estetski ukus za uočavanje, doživljavanje i ostvarivanje lijepog u životu, okolini i prirodi, razvija sigurnost i samopouzdanje, pozitivnu sliku o sebi, odgovornost prema sebi i drugima, poštivanje ljudskih prava, tako da svako dijete može zadovoljiti svoje opće i posebne potrebe, ne ometajući druge, potiče cjeloviti razvoj djeteta (tjelesni i psihomotorni razvoj, socio-emocionalni i razvoj ličnosti, spoznajni razvoj, govor, komunikaciju, izražavanje i stvaralaštvo), poštuje djetetovu osobnost, a osobito individualnu snagu i sposobnost.

ProstorMontessori određuje vrlo stroge norme ponašanja u strukturiranju i oblikovanju materijalne sredine i ponašanje odraslih. U uređenoj okolini, ključnu ulogu za nesmetani razvoj djeteta imaju: igračke, sredstva, pomagala i ostali pribor koji je potrebno strukturirati i objediniti za poticanje cjelovitog razvoja djeteta. Pravilnim korištenjem tih pribora dijete pamti, produbljuje i usavršava svoja znanja za budući život. Da bi se osigurala sloboda izbora i vremenska neograničenost korištenja pribora, sve mora biti postavljeno na dohvat ruku djetetu u uređenoj okolini i to tako da ga potiče na korištenje, istraživanje i kombiniranje. Pripremljena okolina utječe i na socijalne odnose, mora odgovarati određenoj kulturi i običajima i unositi osjećaj ljepote i sklada. U tako uređenoj okolini odgojitelj ima uvjete za individualni rad, rad u manjim grupama.

U pripremanju okoline potrebno je poštivati sljedeće zahtjeve:

 • ljepota i atmosfera - prostor mora biti čist i uredan, ispunjen umjetničkim slikama, biljkama i životinjama (ribice, ptice, hrčak) koje djeca njeguju
 • prostor, namještaj i veličina - prostor mora biti uredan i ugodan za boravak, ne prevelik, s dovoljno mjesta za kretanje, zidovi svjetlo obojeni s puno prirodnog svjetla, pod drven, namještaj prilagođen visini djeteta (stolovi i stolice) svijetlih boja, police niske, pregledne i otvorene, kako bi djeca sve mogla koristiti bez pomoći odraslih.
 • mješovite dobne skupine - potiču socijalni razvoj, djeca si međusobno pomažu (stariji mlađoj, mlađa uče promatrajući stariju, a starija uče podučavajući mlađu)
 • red - svaki predmet u sobi ima svoje mjesto, odgojitelj je uzor djetetu i podučava ga kako treba održati red.

Namještaj i oprema trebaju biti primjereni dobi djece, a osobito stolice i stolovi. U prostoru je potrebno postaviti biljke, o kojima brinu i djeca, a po mogućnosti i kućni ljubimci o kojima djeca brinu.

Metode radaMontessori program odgojno-obrazovnog rada usmjeren je na individualne sposobnosti i interes djeteta, ali i na uređenu okolinu, a osobito na pribor.

Montessori odgojno obrazovni rad organizira se kroz pet vrsta vježbi:

 • vježbe praktičnog života
 • vježbe za poticanje razvoja i oplemenjivanje osjetila
 • vježbe govora
 • vježbe matematike
 • vježbe kozmičkog odgoja

Svako odgojno-obrazovno područje ima definirane ciljeve i zadaće, tako se ciljanim radom u dobro pripremljenoj okolini potiče cjeloviti razvoj djeteta uvažavajući njegove razvojne potrebe i mogućnosti. To podrazumijeva poticanje tjelesnog i psihomotornog razvoja djeteta, socio-emocionalnog i razvoja ličnosti, spoznajnog razvoja, govora, komunikacije, izražavanja i stvaralaštva. Najvažniji razvojni aspekt je njegovanje onoga što dijete nosi u sebi, njegovih unutarnjih potencijala koji će se razvijati samo u povoljnim uvjetima.

Program katoličkog vjerskog odgoja

Cjelodnevnim programom katoličkog vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi želimo pomoći djetetu u cjelovitom doživljaju svijeta.

Programom katoličkog vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi želimo pomoći djetetu u cjelovitom doživljaju svijeta. U religiozno-pedagoškoj praksi osobito su provjerene mogućnosti kreativnih govornih izražavanja u poeziji, zatim u glazbi i pjesmi, molitvi i komuniciranju doživljaja. Razvijati sposobnost stvaralaštva u čovjeku od malih nogu, znači uključiti ga u Božje stvaranje. Želja nam je djeci pružiti okruženje gdje svi sudionici odgojno obrazovnog procesa a napose odgojitelji žive kršćanski, tj. ostvaruju Kristovu ljubav prema Bogu i bližnjemu.

Cilj i zadaće katoličkoga vjerskog odgoja u ranoj i predškolskoj dobiU skladu s ciljevima cjelovitog odgoja djeteta rane i predškolske dobi, cilj Programa je njegovati i razvijati religioznu dimenziju djeteta, osposobljavajući ga, primjereno njegovoj dobi, za otkrivanje, prihvaćanje i življenje autentičnih vrednota Evanđelja u odnosu na sebe, drugoga te na poseban način Boga.

Zadaće programa su:

 • Pomagati djetetu da raste u povjerenju u samoga sebe i tako sve više postaje osoba;
 • Odgajati dijete za odgovorno ponašanje u svijetu koji ga okružuje;
 • Pobuđivati u djetetu one duhovne snage kojima će na ispravan način doživljavati transcendentnost ljudskog života i svijeta uopće;
 • Zadovoljiti sve djetetove potrebe, a osobito one za "pripadanjem" i za "ljubavlju" te na temelju tog iskustva upućivati ga na odnos, susret i autentično približavanje Bogu;
 • Pobuđivati dječje čuđenje i divljenje te iskrenu i duboku radost prema Bogu Stvoritelju metodom stvaralačkog pripovijedanja i izražajnog čitanja biblijskih i književno-umjetničkih tekstova za predškolsku dob, komunikacijom sa simbolima, molitvenim izražavanjem i liturgijskim slavljenjem;
 • Omogućiti djetetu da kroz igru doživljava i upoznaje temeljne poruke Evanđelja;
 • Zadovoljiti djetetovu potrebu za uspostavljanjem autentičnog osobnog odnosa između njega i poruke vjere;
 • Uvoditi dijete u prijateljsku komunikaciju s Bogom putem osobnoga molitvenog izražavanja;
 • Razvijanje osjećaja povjerenja, zahvalnosti, darivanja, suosjećanja i suradnje s bližnjima;
 • Osigurati djetetu kvalitetu življenja, razvijajući temeljne i bitne odrednice čovjekova "bitka" - ljepotu, istinu i dobrotu;
 • Omogućiti djetetu da se susretne s dobrim primjerima, odnosno pozitivnim uzorima u životu svoje uže i šire okoline, koji ostvaruju ljudske i kršćanske vrednote, s ciljem integracije i ispravnog poistovjećivanja.
 • Pomagati djetetu u uspostavljanju autentičnih odnosa s drugima, osobito različitima, koji imaju drugačije religiozne navike i ponašanja, u predškolskoj ustanovi i u životu uopće.

Vrijednosti katoličkoga vjerskog odgoja u ranoj i predškolskoj dobiKada govorimo o vrijednostima, ovdje je najvažnije istaknuti vrijednosti biblijskih tekstova koje su stabilan temelj demokratskom ozračju u kojem dijete kontinuirano aktivno ostvaruje svoja prava i potrebe sudjelujući u procesu kreiranja, stvaranja, iznošenja mišljenja i pokazivanja inicijative. U odgojnoj skupini potiče se djetetova samostalnost, kreativnost, inicijativa i radoznalost, pa je dijete aktivan sudionik u vlastitom procesu učenja. Dijete ima priliku stjecati i graditi iskustvo demokratskih odnosa tako da naučene vrijednosti aktualizira u svakodnevnom životu.

Provoditelji programa su odgojitelji sa završenim teološko-katehetskim doškolovanjam i kanonskim mandatom koji izdaje dijecezanski biskup ili mjesni ordinarij.

Kraći sportski program

Program je namijenjen djeci od 3,5 do 7 godina, a provodi se 2x tjedno po 60 min u periodu od listopada do lipnja, u polivalentnoj dvorani matičnog objekta.

Opći cilj programa je poticanje optimalnog rasta i razvoja s unapređenjem tjelesnih, motoričkih i funkcionalnih obilježja, dok su specifični ciljevi usmjereni na razvoj svijesti o ulozi i značaju tjelesnog vježbanja u toku razvoja a i kasnije u životu te na usavršavanje motoričkih znanja i vještina presudnih za početak školovanja.

Zadaće programa se odnose na:

 • Pozitivan razvoj svih kinantropoloških obilježja djece.
 • Poznavanje i pridržavanje mjera opreza za očuvanje zdravlja.
 • Pozitivno djelovanje na emocionalni razvoj djece
 • Poticanje socijalnog ponašanja.
 • Razvoj koordinacije i preciznosti u ophođenju s opremom i rekvizitima
 • Razvoj pokretljivosti i spretnosti kroz razne zadatke i poligone
 • Razvoj psihomotornih sposobnosti

Program je namijenjen djeci od 3,5 do 7 godina, a provodi se 2x tjedno po 60 min u periodu od listopada 2019. godine do lipnja 2020. godine, u polivalentnoj dvorani matičnog objekta. Provoditelji programa su kineziolog vrtića i odgojiteljica predškolske djece.

Sportski program - obuka djece neplivača

Program obuke plivanja predviđen je za djecu predškolske dobi od 5-7 godina koji su polaznici našeg vrtića.

Opći cilj programa obuke neplivača je navikavanje djece na medij vode kroz igru i razonodu, dok su specifični ciljevi usmjereni na usvajanje bazične plivačke motorike, upoznavanje sa tehnikama plivanja i osposobljavanje za samostalan boravak u vodi.

Program je usmjeren na poticanje i podržavanje cjelovitog psihofizičkog razvoja motoričkih sposobnosti (razvoj opće motorike s posebnim naglaskom na razvoj koordinacije, snage ruku i nogu) te razvoja funkcionalnih sposobnosti organizma (krvožilnog, koštanog i plućnog aparata), kao i kompleksnim pokretima velikih mišićnih skupina osnažiti organizam bez velikog napora i mogućnosti povrede.

Program je podijeljen u 11 programskih cjelina:

 1. Vježbe navikavanja na vodu
 2. Vježbe disanja
 3. Vježbe ronjenja i gledanja u vodi
 4. Vježbe plutanja
 5. Vježbe klizanja
 6. Vježbe kretanja u vodi
 7. Plivanje svojom tehnikom
 8. Vježbe za skokove u vodu
 9. Vježbe sigurnosti
 10. Vježbe na suhom
 11. Provjera usvojenog znanja

U programu se koristi frontalni oblik rada s manjim skupinama djece (6 - 8), što je vrlo važno jer rad s malim brojem djece omogućava individualizirani pristup radu. Mali broj djece u grupi za vrijeme obuke plivanja omogućava kvalitetniji rad, a samim time donosi bolju realizaciju, odnosno, uspjeh u usvajanju bazične plivačke motorike znanja i kretanja u vodi.

Program se organizira u pet manjih skupina djece, a provoditelj programa je kineziolog vrtića. Program se realizira kroz 20 sati obuke plivanja koja se provodi 2 puta tjedno. Program se provodi u 2 ciklusa.

Kraći program ranog učenja engleskog jezika

U svakodnevnim aktivnostima dijete situacijski usvaja strani jezik kroz komunikaciju i uporabu fraza na hrvatskom i engleskom jeziku.

Opći ciljevi programa su usmjereni na usvajanje stranog jezika uz uvažavanje razvojnih i aktualnih potreba djeteta i razvijanje područja njegova tjelesnog razvoja i očuvanja zdravlja, emocionalnog i socijalnog razvoja i komunikacije. Specifični ciljevi programa su usmjereni na osposobljavanje djeteta za govorne i druge oblike sporazumijevanja, izražavanja i stvaranja na stranom jeziku te podržavanje spremnosti i želje za komuniciranjem, otvorenosti i slobode u izražavanju.

Zadaće programa:

 • Poticanje formiranja pozitivne slike djeteta o sebi, samopouzdanja i osjećaja kompetentnosti
 • Razvijanje slušne osjetljivosti
 • Spontano usvajanje jezične funkcije u situacijama koje su bliske interesima i iskustvu predškolskog djeteta
 • Razvijanje sposobnosti razumijevanja drugih
 • Bogaćenje govorne komunikacije uz govor tijela, mimike, pokreta
 • Upoznavanje kulture drugog naroda
 • Omogućavanje doživljaja uspjeha

Oblici rada pri usvajanju stranog jezika:

 • grupne aktivnosti
 • manje grupe
 • individualno
 • situacijski

U svakodnevnim aktivnostima dijete situacijski usvaja strani jezik kroz komunikaciju i uporabu fraza na hrvatskom i engleskom jeziku.

Metodološki načini ranog učenje engleskog jezika:

 • vježba u tri stupnja; slušanje, pokazivanje, imenovanje
 • slušanje, promatranje, ponavljanje imitiranje, objašnjavanje, razgovor, pripovijedanje uz pomoć audio - vizualnih sredstava, ispravljanje
 • situacijski pristup / metoda učenja stranog jezika

Program se provodi kontinuirano kroz pedagošku godine od 01.10.2019. do 30.06.2020. Program se odvija dva puta tjedno po sat vremena, u posebno predviđenom prostoru, a voditelji programa su odgojitelji sa stečenim potrebnim znanjem i stručnim iskustvom za rad na području ranog učenja engleskog jezika.

Kraći program ranog učenja njemačkog jezika

Dječji vrtić „En ten tini“ nudi i kraći program učenja njemačkog jezika kroz situacijsko učenje i svakodnevnu spontanu igru i aktivnosti

Dječji vrtić „En ten tini“ nudi i kraći program učenja njemačkog jezika. Kroz situacijsko učenje i svakodnevnu spontanu igru i aktivnosti djeca usvajaju temelje njemačkog jezika i upoznaju se s elementima kulture njemačkog govornog područja.

Ciljevi i zadaće programa:

 • razvijati interes i pozitivnu motivaciju za početno učenje njemačkog jezika
 • razvijati osjetljivost na drugi fonološki sustav
 • poticati razvoj osjetljivosti djeteta za ritam, intonaciju i izgovor njemačkog jezika kao osnovnih jezičnih elemenata
 • poticati dijete na različite oblike kreativnog izražavanja i stvaranja
 • razvijati osjećaj sigurnosti i samopouzdanja u spontanom izražavanju na njemačkom jeziku
 • razvijati interes djeteta za druge ljude i zemlje postupnim uvođenjem u svijet strane kulture
 • razvijati motivaciju za daljnjim učenjem stranog jezika
 • utjecati na smanjenje straha od komunikacije i društvene procjene radeći na socijalizaciji s vršnjacima
 • brinuti o stilu i strategijama učenja djeteta
 • situacijski u svakodnevnim aktivnostima dijete situacijski usvaja strani jezik kroz komunikaciju i uporabu fraza na hrvatskom i njemačkom jeziku.

Program je namijenjen djeci od 3,5-7 godina starosti, a voditelji programa su odgojitelji sa stručnim stečenim znanjem i iskustvom za rad na području ranog učenja njemačkog jezika.

Program folklornog scenskog stvaralaštva

Odgoj za prihvaćanje i poštivanje različitosti osobne kulture i tradicije u predškolskoj dobi postiže se izgrađivanjem osobnog identiteta, te odgojem za prihvaćanje i poštivanje drugoga i prihvaćanje različitosti u društvu.
Program se temelji na humanističko – razvojnoj koncepciji kakvu propisuje Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanje predškolske djece. Program će se provoditi kao kraći program, u periodu od dva puta tjedno po sat vremena, s djecom u dobi od 4 do 7 godine. Voditelji programa su odgojitelji sa stečenim potrebnim znanjem i stručnim iskustvom za rad na području narodnog folklora.

Ciljevi i zadaće programaProvođenjem kraćeg programa obogaćenog odgojem za prihvaćanje i poštivanje različitosti osobnih kultura i tradicija djece predškolske dobi te odgoja za multikulturalnost pravovremeno ćse i na primjeren način zadovoljavaju djetetove potrebe, poštuju njegova prava, slijede njegovi interesi, potiče se iskazivanje stvaralačkih sposobnosti i cjeloviti razvoj, s naglaskom na:
 • razvijanje pozitivne slike o sebi i temeljenje samopouzdanja
 • podržavanje izgrađivanja osobnog identiteta djeteta, razvijanje individualnosti ali i društvenosti te osjećaja pripadnosti grupi
 • poticanje razvoja prosocijalnih ponašanja u djeteta, podržavanje socijalnih interakcija među djecom i stvaranju pozitivnog ozračja u skupini
 • oplemenjivanje duhovnosti i osjećajnog života djeteta
 • podržavanje socijalnih interakcija među djecom i razvijanje tolerancije i međusobnog uvažavanja kod djece
 • poticanje razvoja djetetove kreativnosti i izražajnosti u svim razvojnim područjima
 • razvijanje djetetovih spoznajnih mogućnosti i širenje praktičnih znanja i znanja o različitim kulturama
 • razvijanje djetetovih komunikacijskih sposobnosti i vještina
 • razvijanje djetetovih motoričkih sposobnosti i vještina.
Provedbom kraćeg obogaćenog programa ostvaruju se i posebne zadaće te doprinosi izgrađivanju važnih vrijednosti i stavova kod djece, kao što su:
 • razvijanje pozitivnih emocija i stavova prema narodnim običajima te poticanje na aktivno sudjelovanje u življenju tih običaja
 • otkrivanje i upoznavanje posebnosti tradicijske kulture vlastite obitelji, tradicije kraja u kojem živimo i obilježja kultura različitih regija u Republici Hrvatskoj
 • razvijanje osjećaja pripadnosti i ljubavi prema folklornoj baštini
 • poticanje djece i njihovih roditelja na prikazivanje obiteljske tradicijske prošlosti i podržavanje obiteljskih običaja
 • osvještavanje djetetovog prava na različitost i zaštićivanje od mogućih izražavanja netrpeljivosti ili neprimjerenih reagiranja
 • korištenje plesa za usklađivanje i estetsko oblikovanje pokreta, koordinaciju ritmičkih i plesnih potencijala i poticanje kreativnog izražavanja
 • stvaranje ozračja tolerancije i međusobnog uvažavanja kod djece
U radu s djecom se kroz program realiziraju različiti sadržaji:
 • Otkrivanje, upoznavanje i doživljavanje narodnog materijalnog stvaralaštva - uporabni predmeti, nošenje, instrumenti, arhitektura, oruđe i dr.
 • Otkrivanje, upoznavanje i doživljavanje nematerijalne kulturne baštine (pjesme, plesovi, običaji)
 • Primjena tradicionalnih elemenata materijalne i nematerijalne baštine u dječjoj igri i aktivnostima izražavanja i stvaranja
 • Otkrivanje, upoznavanje i doživljavanje tradicije i običaja obitelji djece polaznika odgojnih skupina
 • Otkrivanje, upoznavanje i doživljavanje tradicije i običaja kulture regija u Republici Hrvatskoj.

Kraći glazbeni program

DV „En ten tini„ provodi i poseban kraći glazbeni program jer i glazba ima važnu ulogu u predškolskom razdoblju

Odabrali smo glazbu jer:

 • ona je sredstvo za izražavanje najrazličitijih ljudskih osjećaja, te alternativno sredstvo komuniciranja među pojedincima i skupinama
 • povoljno utječe na društveno ponašanje
 • izaziva višestruke reakcije - pokret, promjene raspoloženja, kognitivne i bihevorialne reakcije
 • aktivno sudjelovanje u muziciranju poboljšava osjećaj samopoštovanja i potiče razvoj socijalnih vještina
 • djeca imaju urođenu sposobnost reakcije na glazbu
 • stimulacija glazbom može ubrzati razvoj, te razvija osjećaj za govor, sluh i ritam
 • rano uvođenje glazbe ima pozitivne posljedice na kasnije djetetovo opće učenje.

Lokacije i kontakti

Centralni objekt

Centralni objektUlica 144. brigade Hrvatske vojske 810360 Zagreb
mob: 01 5580 133
mail: web: vrtic-ententini.zagreb.hr

Područni objekt

Područni objektUlica 144 brigade Hrvatske vojske 210360 Zagreb
mob: 01 5580 133
Dječji vrtić En ten tini

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!