×

Dječji vrtić Fijolica

Novi Vinodolski

Dječji vrtić Fijolica je ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koja djeluje na području Grada Novog Vinodolskog.

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!

Osnovne informacije

Dječji vrtić Fijolica je ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koja djeluje na području Grada Novog Vinodolskog.

Vizija nam je samosvjesno dijete ojačano vrijednostima i kompetencijama koje mu omogućuju vlastiti razvoj, pripremaju ga za život, daljnje obrazovanje te doprinos razvoju društvene sredine.

U ostvarivanju programa vrtić stvara primjerene uvjete za rast i razvoj svakog djeteta, omogućava prilagodljivost konkretnim mogućnostima, potrebama i interesima djece i odraslih u vrtiću, kao i sredine u kojoj ustanova djeluje. Na taj način omogućuje se razvoj vrtića u smjeru kvalitetne zajednice koja uči. Istražujemo i mijenjamo odgojno obrazovnu praksu, živimo prava, uvažavamo različitosti, interese i sposobnosti, razvijamo kompetencije, usvajamo nova znanja.

U vrtiću se odvijaju redoviti programi:

 • 10-satni programi
 • 5,5 –satni programi
 • Program predškole
 • Kraći programi

Programi

Cjelodnevni program

 • Redoviti program
 • Program za djecu s teškoćama

Kratki program

 • Redoviti program
 • Likovni program
 • Sportski program

Detaljne informacije

Program predškole

Program predškole obavezan je za svu djecu u godini prije polaska u školu.

Bitne zadaće - uvažavajući individualne razvojne potrebe djece predškole uz redovne zadaće, sadržaje rada posebno usmjeriti na:

 • Podizanje opće psihofizičke spretnosti djeteta za polazak u školu
 • Unapređenje tjelesnog razvoja i ostvarenje određenih fizičkih napora
 • Bogaćenje i stjecanje iskustva i novih spoznaja i proširivanje informiranosti djece
 • Osposobljavanje djece za samostalno i samoinicijativno korištenje raznih izvora znanja
 • Jačanje emocionalne stabilnosti djece, socijalnih i komunikacijskih vještina
 • Razvoj i unapređivanje svih kompetencija a napose kompetencija „učiti kako učiti“, rane pismenosti, matematičke kompetencije i dr.
 • Razvijanje i poticanje stvaralačkog izražavanja i kreativnosti kroz sve jezike izražavanja

Program za djecu s teškoćama

Dječji vrtić Fijolica vodi se načelom integracije djece s teškoćama u razvoju (TUR) u redovne odgojno-obrazovne programe. Sukladno time određen broj djece s TUR pohađa vrtić.

Dječji vrtić Fijolica vodi se načelom integracije djece s teškoćama u razvoju (TUR) u redovne odgojno-obrazovne programe. Sukladno time određen broj djece s TUR pohađa vrtić.

Bitne zadaće:

 • Izvršiti procjenu razvojnog statusa djece
 • Izrada individualnih i individualiziranih programa u dogovoru sa specijaliziranim službama i roditeljima
 • Edukacija odgojitelja na stručnim skupovima o navedenoj problematici
 • Edukacija pomagača
 • Izrada, praćenje razvojnog statusa kroz razvojne mape te periodična kvantitativna i kvalitativna analiza razvoja i postignuća djece
 • Postav ustroja modela što efikasnijeg rada u skupini
 • Utvrđivanje uvjeta i stalna dopuna materijala za rad i stimuliranje napretka djece
 • Pronalaženje i usklađivanje optimalnog vremena, prostora i načina rada s djecom s poteškoćama
 • Po potrebi uključivanje vanjskih institucija i stručnjaka u izradi smjernica za rad s djecom

Lokacije i kontakti

Dječji vrtić FijolicaLokvica 451250 Novi Vinodolski
mob: 051 244 029
mail: web: www.dv-fijolica.hr

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!