×

Dječji vrtić Gajnice

Zagreb

Želimo kod djece pobuditi i zadržati vrhunski užitak učenja kroz pristup kurikulumu koji daje prednost fleksibilnosti, zadovoljavanju dječjih potreba i uvažavanju dječjih interesa.
Dječji vrtić Gajnice

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!

Osnovne informacije

S prvim stambenim zgradama u Gajnicama sagrađen je dječji vrtić Grada Zagreba koji je postao i ostao drugi dom za najmlađe. S razvojem i širenjem naselja, povećavao se i naš vrtić, odnosno broj objekata, kako bi svako dijete našlo svoje mjesto u predškolskoj ustanovi. Od male ustanove, otvorene u ožujku 1973. godine za 160 djece, vrtić danas ima 36 odgojnih skupina i nešto manje od 900 djece od navršene godine života do polaska u školu.

Naša vizija razvoja vrtića usmjerena je k tome da vrtić bude mjesto u kojem će dijete biti sigurno, sretno i zadovoljno, mjesto u kojem će se osjećati dobro i imati mogućnost razvoja svih svojih potencijala.

Postupne i svekolike društvene promjene omogućile su prihvaćanje novih izazova i drugačiji, suvremeni pristup odgojno-obrazovnom radu s djecom. To pretpostavlja stalno učenje, suradnju i povjerenje među svim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa, uključujući i roditelje kao bitne čimbenike. Dobro osmišljeni, kvalitetni i djeci primjereni programi pružaju mogućnost da kroz igru usvajaju prva znanja stranog jezika i otkrivaju posebne sklonosti za određena područja. Sva naša nastojanja usmjerena su na to da u uvjetima koje imamo pomažemo djeci na putu njihova odrastanja, uz puno uvažavanje i poštovanje osobnosti svakog djeteta.

Zato danas imamo razvojnu strategiju koju smo razradili planiranjem promjena i poboljšanjem kvalitete življenja na tri razine koje se nužno isprepliću

 • fleksibilna organizacija vremena
 • fleksibilna organizacija prostora
 • suvremeni pristup obrazovnom kurikulumu.

Svakodnevna odgojna praksa pokazuje da se djeca mogu ponašati odgovorno i razborito, ako se s njima uspostavi odnos poštovanja, povjerenja i suradnje. Zanimljivo, poticajno i raznovrsno okruženje, uz izmijenjenu ulogu odgajatelja dokazuju da su djeca na spoznajnom planu sposobna za vrlo složena i sofisticirana znanja. Željeli smo kod djece pobuditi i zadržati vrhunski užitak učenja kroz pristup kurikulumu koji daje prednost fleksibilnosti, zadovoljavanju dječjih potreba i uvažavanju dječjih interesa. To činimo kako zbog motivacijskih razloga tako i zbog poticanja prirodnih načina učenja. Uključenost roditelja u proces proporcionalan je razini primjene programa u konkretnoj odgojnoj skupini.

Programi

Cjelodnevni program

 • Redoviti program
 • Jezični program - njemački
 • Jezični program - engleski
 • Program senzorne stimulacije

Kratki program

 • Jezični program - engleski
 • Program za darovitu djecu
 • Sportski program
 • Program plesa i ritmike

Detaljne informacije

Programi koje nudimo

Dobro osmišljeni, kvalitetni i djeci primjereni programi pružaju mogućnost da kroz igru usvajaju prva znanja stranog jezika i otkrivaju posebne sklonosti za određena područja.
 • Redoviti 10-satni program
 • Posebni cjelodnevni program "Rano učenje njemačkog jezika" na lokaciji Hrvatskih iseljenika 6
 • Posebni cjelodnevni program "Rano učenje engleskog jezika" na lokacijama Hrvatskih iseljenika 6, Kerestinečkih žrtava 59, Peruanska 1, Blanje 17
 • Posebni cjelodnevni "Preventivni program rane stimulacije osjetila - senzorne integracije" za djecu jasličke (1-3 godine) i vrtićke dobi (3-7 godina) na lokacijama Kerestinečkih žrtava 59 i Peruanska 1
 • Program predškole - djeca u godini prije polaska u školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom
 • Posebni kraći program “Rano učenje engleskog jezika”
 • Posebni kraći program za potencijalno darovitu djecu
 • Tečajevi: sportske aktivnosti, taekwondo, ritmika - sve kraće programe koje nudimo verificiralo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U njih upisujemo ne samo djecu uključenu u redovite programe i program predškole, nego i ostalu djecu, koja nisu obuhvaćena navedenim programima.

Rano učenje njemačkog jezika

Dječji vrtić Gajnice je davno prepoznao važnost ranog učenja stranog jezika te program ranog učenja njemačkog jezika provodi preko dvadeset godina.

U program ranog učenja njemačkog jezika upisuju se djeca od 3 godine do polaska u školu. Odgojna skupina se nalazi u centralnom objektu, Hrvatskih iseljenika 6.

Odgojno - obrazovni rad odvija se u poticajnom jezičnom kontekstu kroz igru i u drugim, za dijete, svrhovitim aktivnostima. Kroz situacijski pristup učenju dijete upoznaje, razumije i smisleno koristi njemački jezik u nizu različitih situacija i aktivnosti. Rano učenje njemačkog jezika u predškolskoj dobi izvrsna je podloga za kontinuirani nastavak učenja u osnovnoj školi. Voditeljice programa su odgojitelji djece rane i predškolske dobi te posjeduju verificirane svjedodžbe o znanju njemačkog jezika u skladu s Europskim indikatorima jezičnih kompetencija.

Cijena cjelodnevnog programa je 400,00 kn mjesečno dodatno na redovnu cijenu vrtića sve mjesece u godini osim srpnja i kolovoza kada je ljetna organizacija rada.

Rano učenje engleskog jezika

Dječji vrtić Gajnice ima dugogodišnje iskustvo provođenja programa engleskog jezika integriranog u redoviti program skupina.

U program ranog učenja engleskog jezika upisuju se djeca od 3 godine do polaska u školu. Program se provodi u centralnom objektu, Hrvatskih iseljenika 6 i područnim objektima - Peruanska 1, Kerestinečkih žrtava 59 i Blanje 17 (ovisno o iskazanom interesu). Odgojno - obrazovni rad temelji se na kurkulumu vrtića i verificiranom programu kojeg provode odgojiteljice sa svjedodžbama za rad s djecom na engleskom jeziku.

Odgojno-obrazovni rad odvija se u poticajnom jezičnom kontekstu kroz igru, i u drugim, za dijete svrhovitim aktivnostima. Bogato i poticajno okruženje u skupini preduvjet je cjelovitom i iskustvenom učenju djece. Kroz svakodnevne životne situacije, dijete upoznaje, razumije i smisleno koristi engleski jezik na prirodan način. Kroz različite planski stvorene situacije (igre) koje se temelje na interesima djece, razvijamo komunikaciju na engleskom jeziku.

Neki od ciljeva učenja engleskog jezika u vrtiću su:

 • motiviranje djece za engleski jezik i kulturu
 • osjetljivost za drugi fonološki sustav
 • razvoj jezičnih kompetencija

Dijete je cijelim tijelom uključeno u aktivost, kroz više osjetila prima i obrađuje informacije i na taj način bolje, lakše i prirodnije uči strani jezik.

Cijena cjelodnevnog programa je 400,00 kn mjesečno dodatno na redovnu cijenu vrtića sve mjesece u godini osim srpnja i kolovoza kada je ljetna organizacija rada.

Program senzorne stimulacije

Za djecu jasličke (1-3) i vrtićke (3-7) dobi u ponudi je preventivni cjelodnevni (10-satni) program rane stimulacije osjetila - senzorne integracije

Dječji vrtić Gajnice, uz redoviti 10-satni program, nudi i posebne 10-satne programe. Za djecu jasličke (1-3) i vrtićke (3-7) dobi u ponudi je preventivni cjelodnevni (10-satni) program rane stimulacije osjetila - senzorne integracije (područni objekti Peruanska 1 i Kerestinečkih žrtava 59). Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, a provode ga dodatno educirani odgajatelji. Ima za cilj implementaciju suvremenih spoznaja o razvoju i učenju u kurikulum skupine.

Znanstvena istraživanja dokazuju da obogaćena sredina koja djetetu osigurava emocionalnu sigurnost i podršku te pruža puno prilika za igru i kretanje stimulativno djeluje na djetetov mozak u razvoju. Prostori u kojima djeca borave u vrtiću su dodatno opremljeni i obogaćeni. Djeci se nude za igru i istraživanje prirodni materijali, pedagoški neoblikovani materijali, ali i didaktička oprema koja dodatno potiče senzomotorički razvoj djeteta. Na taj način potiče se stimulacija osjetila, i to osobito onih temeljnih (vestibularno, prioprioceptivno i taktilno osjetilo), koja imaju važnu ulogu za djetetov razvoj jer su temelj viših kognitivnih funkcija te baza za buduće akademsko učenje. Proces senzorne integracije (analiziranje, povezivanje, organiziranje osjeta) čini temelj kvalitetnog razvoja, ponašanja i učenja.

Cijena cjelodnevnog programa za vrtićke skupine je 250,00 kn, a za jasličke 400,00 kn mjesečno dodatno na redovnu cijenu vrtića sve mjesece u godini osim srpnja i kolovoza kada je ljetna organizacija rada.

Program za potencijalno darovitu djecu

Program se provodi u manjim skupinama djece sličnih ili istih sposobnosti, sklonosti i inetresa u suvremeno opremljenom kabinetu u područnim objektima Dječjeg vrtića „Gajnice“

Fleksibilnost, kreativnost i razvojna orijentacija kurikuluma vrtića nužni su preduvjeti za razvoj sposobnosti, interesa i kreativnosti djece rane i predškolske dobi, a tako i za kvalitetnije zadovoljavanje specifičnih odgojno-obrazovnih potreba one skupine djece koju možemo nazvati potencijalno darovitima. Na tim postavkama osmišljen je Kraći program za potencijalno darovitu djecu od 3. do 7. godine života Dječjeg vrtića Gajnice. Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, a provode ga dodatno educirani voditelji. Program se provodi u manjim skupinama djece sličnih ili istih sposobnosti, sklonosti i inetresa u suvremeno opremljenom kabinetu u područnim objektima Dječjeg vrtića Gajnice na adresama Peruanska 1 i Blanje 19.

U radu se koristi bogati izbor edukativnih materijala i didaktike za darovitu djecu koji su zahtjevniji u pogledu angažiranja specifičnih sposobnosti djece (razvoj viših razina kognitivnih procesa, apstraktnog i kreativnog mišljenja, rješavanja problema i sl.) i specifična didaktička oprema kako bi se omogućilo poticajno okruženje, npr. oprema za istraživanje, eksperimentiranje, učenje kroz vlastitu aktivnost.

Program sadrži aktivnosti koje djecu potiču na aktivno učenje, kreativno, logičko, stvaralačko mišljenje te iskustveno učenje kojim produbljuju znanja, a odvija se u poticajnom i kvalitetno strukturiranom prostoru. Takve aktivnosti omogućuju samomotiviranost djeteta, potiču njegovi maštu i kreativno izražavanje u konstrukciji, priči, pokretu, logičkom i matematičkom zaključivanju. U programu se potencijalno darovitom djetetu nudi raznoliko iskustvo, rad i iskušavanje raznih materijala, praktične aktivnosti koje ga potiču da planiraju, eksperimentiraju, istražuju i provjeravaju. Vrlo često rad se organizira na principu rada na projektima.

Područja rada i sadržaji aktivnosti:

 • Logičko-kombinatoričke aktivnosti (mozgalice, pitalice)
 • Istraživačke igre
 • Pokusi (centri aktivnosti s materijalima za pokuse s vodom, zrakom, magnetima, statičkim elektricitetom, svjetlom)
 • Zahtjevne stolne didaktičke igre i perceptivne igre
 • Igre i vježbe za kreativno mišljenje i divergentnu produkciju (izumi, neobične problemske situacije, apsurdnosti, pitalice, rebusi, zagonetke)
 • Razne senzorne igre
 • Tematske cjeline – projekti za produbljivanje dječjih interesa i spoznaja (individualni i zajednički)
 • Igre za poticanje socijalne i emocionalne kompetentnost
 • Edukativne igre na računalu

Lokacije i kontakti

Centralni objekt

Centralni objekt - Hrvatskih iseljenika 6Hrvatskih iseljenika 610090 Zagreb
mob: 01 3455 008
mail: web: vrtic-gajnice.zagreb.hr

Područni objekt

Područni objekt - Kerestinečkih žrtava 59Kerestinečkih žrtava 5910000 Zagreb
mob: 01 3454 066

Područni objekt

Područni objekt - Peruanska 1Peruanska 110000 Zagreb
mob: 01 3450 041

Područni objekt

Područni objekt - Blanje 19Blanje 1910000 Zagreb
mob: 01 3490 447

Područni objekt

Područni objekt - Blanje 17Blanje 17
mob: 01 3491 761
Dječji vrtić Gajnice

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!