×

Dječji vrtić Grigor Vitez

Split

Dječiji Vrtić Grigor Vitez Osnovan je 1991. godine. Radi se o ukupno 20 objekata na različitim lokacijama u gradu Splitu, gdje svaki vrtić ima svoje zasebno ime, a povezani su u jednu jedinstvenu ustanovu s imenom Grigor Vitez.
Dječji vrtić Grigor Vitez

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!

Osnovne informacije

Ustanova je dobila ime po znamenitom hrvatskom dječjem pjesniku, autoru mnogo pjesničkih zbirki i knjige dječjih pripovijedaka, urednik dječjih knjiga i časopisa, prevoditelju, učitelju, pedagogu i pedagoško-književnom misliocu Grigoru Vitezu, Grigor Vitez je prvi moderan hrvatski dječji pjesnik, autor šest pjesničkih zbirki i knjige dječjih pripovijedaka, urednik dječjih knjiga i časopisa, prevoditelj, učitelj, pedagog i pedagoško-književni mislilac.

Naša Ustanova u svom sastavu ima 20 vrtićnih objekata, 48 odgojnih skupina (od toga 11 jasličnih i 37 vrtićnih. Od 37 vrtićnih skupina 4 su skupine Posebnog programa za djecu s većim teškoćama u razvoju). Ukupan broj djece u Ustanovi je 929. Sjedište predškolske Ustanove je u vrtiću Adriana, Kliška 4 gdje se nalazi i Uprava vrtića.

Naša ustanova posjeduje HACCP certifikat koji definira standarde i uvjete za pripremu, kuhanje i distribuciju hrane za djecu predškolske dobi. HACCP je alat koji pomaže proizvođačima hrane prilikom identifikacije, procjene i kontrole opasnosti koje mogu biti vezane za određeni proizvod ili cijelu proizvodnu liniju.

Programi

Cjelodnevni program

 • Redoviti program
 • Program za djecu s teškoćama
 • Montessori program
 • Jezični program - engleski

Kratki program

 • Redoviti program

Detaljne informacije

Programi

Tijekom prvih godina života dijete doživljava niz promjena u razvoju koje se odražavaju u području razvoja mišljenja, motorike, osjećaja i socijalnih odnosa. No ti se procesi ne odvijaju samo od sebe.

Tijekom prvih godina života dijete doživljava niz promjena u razvoju koje se odražavaju u području razvoja mišljenja, motorike, osjećaja i socijalnih odnosa. No ti se procesi ne odvijaju samo od sebe. Za njihovo odvijanje nužno je zadovoljavanje djetetovih primarnih potreba kao što su hrana i briga o zdravlju, ali i osiguravanje poticajne okoline. Misli se ponajprije na sredinu u kojoj se dijete osjeća voljeno i prihvaćeno, u kojoj uspostavlja kvalitetne međuljudske odnose i ima priliku učiti putem istraživanja, otkrivanja i primjene već naučenog. U ovom životnom razdoblju obitelj je primarni odgojitelj svog djeteta i ona određuje uvjete njegova razvoja. O roditeljima ne ovisi samo kvaliteta obiteljske sredine već i oni, u ovoj najranijoj dobi, određuju i vrstu izvan obiteljskih utjecaja na dijete.

Predškolski odgoj i naobrazba dio je sustava odgoja i obrazovanja, a u RH određuju ga :

 • Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (1997.),
 • Prijedlog koncepcije razvoja predškolskog odgoja (1991.)
 • Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi (1991.).

Dječji vrtići su javne ustanove u kojima se provode programi predškolskog odgoja za djecu od navršenih 1. godinu života do polaska u osnovnu školu (iznimno od 6. mjeseci ukoliko postoje uvjeti za organizaciju rada). Programsko usmjerenje je temeljno polazište za sve vrste programa u RH s ciljem utjecaja na cjelovit razvoj i odgoj djeteta na razvojno-humanističkom pristupu, usklađen s individualnim sklonostima i sposobnostima. Primarni program provodi se svakodnevno u dva osnovna organizacijska oblika:

 • Jaslice (od 1. godine do 3. godine)
 • Vrtić (od 3. god. do polaska djeteta u školu)

Redoviti programi:

 • cjelodnevni 10- satni program za djecu vrtićke dobi
 • cjelodnevni 10- satni program za djecu jasličke dobi
 • cjelodnevni 10- satni program za djecu u smjenskim jaslicama i vrtiću
 • poludnevni 6 satni jutarnji program za djecu vrtićke dobi
 • poludnevni 5-satni popodnevni program za djecu vrtićke dobi

Ciljevi i zadaće redovitog programa usmjereni su na poticanje i razvoj svih djetetovih aktualnih i potencijalnih sposobnosti i vještina (tjelesnih, intelektualnih, socio-emocionalnih i izražajnih), uz naglašenu komunikacijsku i interakcijsku komponentu.

Posebni programi:Program za djecu s teškoćama u razvoju

Prisustvo teškoće u razvoju ograničava dijete u svakodnevnom učenju, stjecanju iskustava i različitih vještina. Programi namijenjeni djeci s teškoćama u razvoju nastoje to ublažiti na nekoliko načina:

 • pružanjem mogućnosti za socijalizaciju i uključivanje djeteta u predškolski odgoj i obrazovanje
 • poticanjem što pravilnijeg razvoja djeteta ublažavanjem posljedica oštećenja i prevencijom sekundarnih poteškoća
 • razvojem maksimalnih mogućnosti djeteta za svakodnevno funkcioniranje i adaptaciju na socijalnu okolinu
 • učenjem djece različitim vještinama i navikama potrebnim za svakodnevno funkcioniranje i osamostaljivanje
 • pripremom djece za nastavak školovanja
 • pružanjem stručne pomoći roditeljima i obitelji


Montessori program za djecu jasličke dobi

Poseban program za rano učenje engleskog jezika

Programi za roditelje

 • radionice za roditelje Rastimo zajedno u suradnji s UNICEFOM
 • savjetovalište za roditelje

Lokacije i kontakti

Centralni objekt

Centralni objekt - Dječji vrtić AdrianaKliška 421000 Split
mob: 021 344 934
mail: web: www.dv-grigorvitez.hr

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić Mali princSlavonska 821000 Split
mob: 021 538 773

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić Mala sirenaKneza Višeslava 2421000 Split
mob: 021 346 994

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić SnjeguljicaDržićeva 621000 Split
mob: 021 346 268

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić Milo dijeteValpovačka 1521000 Split
mob: 021 532 941

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić IvančicaValpovačka ulica 221000 Split
mob: 021 537 910

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić Vedri daniPožeška 121000 Split
mob: 021 532 511

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić SlavujOsječka 3821000 Split
mob: 021 532 365

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić Zlatna ribicaOsječka 6021000 Split
mob: 021 539 311

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić Vila VelebitaLjudevita Posavskog 1021000 Split
mob: 021 486 503

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić LavandaVukovarska 4521000 Split
mob: 021 535 471

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić Drveni lutakVelebitska 1821000 Split
mob: 021 535 507

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić FrulicaUlica slobode 3221000 Split
mob: 021 536 037

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić Sretni princUlica slobode 3421000 Split
mob: 021 533 143

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić GolubicaVelebitska 1621000 Split
mob: 021 530 611

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić MaslačakMažuranićevo šetalište 3621000 Split
mob: 021 548 744

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić DugaMažuranićevo šetalište 1221000 Split
mob: 021 361 879

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić RašeljkaMažuranićevo šetalište 2121000 Split
mob: 021 531 137

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić ZvončicaSmiljanićeva 4 i 621000 Split
mob: 021 537 227

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić Dva prijateljaWashingtonova 321000 Split
mob: 021 346 650
Dječji vrtić Grigor Vitez

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!