×

Dječji vrtić Izvor

Samobor, Bregana, Celine

Dječji vrtić Izvor Samobor je javna ustanova, čiji je osnivač Grad Samobor.
Dječji vrtić Izvor

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!

Osnovne informacije

Dječji vrtić Izvor Samobor je javna ustanova, čiji je osnivač Grad Samobor. Registracija vrtića, pod nazivom Dječji Izvor Samobor je izvršena 11.12.1998. godine na Trgovačkom sudu u Zagrebu. Do tog datuma je Vrtić radio u sastavu ostalih gradskih vrtića, a odlukom Osnivača, od 01. 01.1999. godine je započeo tvz. „pilot projekt“ privatizacije, koji je trajao do 31. svibnja 2010. godine.

Ugovorom o prijenosu osnivačkih prava na Grad Samobor, od 31. svibnja 2010. godine, Dječji vrtić Izvor je ponovno postao gradska ustanova, sa sjedištem u Samoboru, Preradovićeva 16, a nakon promijene naziva ulice adresa sjedišta je Samobor, Gustava Krkleca 2. Trgovački sud u Zagrebu je 28. lipnja 2010. godine donio Rješenje o promjeni članova ustanove, odnosno, dotadašnjih 15 osnivača prestaju biti osnivači, a jedini osnivač postaje Grad Samobor. Time je privatizacija završila, a Dječji vrtić Izvor je nastavio odgojno obrazovni rad kao gradski vrtić. Taj datum obilježavamo kao rođendan vrtića.

Misija i Vizija

Razvijati sigurno, tolerantno, poticajno okruženje za djecu, roditelje i zaposlenike, gdje će se svako dijete, u svakom trenutku, osjećati voljeno i prihvaćeno.

Programi

Cjelodnevni program

 • Redoviti program
 • Montessori program
 • Jezični program - njemački
 • Ekološki program

Kratki program

 • Redoviti program
 • Glazbeni program
 • Likovni program
 • Jezični program - engleski

Detaljne informacije

Redoviti program

Redovni 10 satni program namijenjen je djeci od navršene jedne godine života do polaska u školu.

Redovni 10 satni program namijenjen je djeci od navršene jedne godine života do polaska u školu. Ishodište programa je u Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece koje je, kao dio Prijedloga koncepcije razvoja predškolskog odgoja, utemeljeno na razvojno-humanističkom pristupu. U radu slijedimo suvremeni kurikulum i stalno promišljamo kako postići kvalitetniju odgojno obrazovnu praksu (profesionalni rast odgojitelja, fleksibilnost u organizaciji prostora i vremena za aktivnosti djece, suradnja s roditeljima i vanjskim suradnicima).

Aktivnosti se planiraju i provode prema potrebama i interesu djece i potiču cjelokupni razvoj djeteta (razvoj motorike, spoznajni razvoj, socio-emocionalni razvoj, govorni razvoj i komunikacija) te likovno i glazbeno stvaralaštvo. Uz svakodnevne aktivnosti redovni10 satni program obogaćujemo kazališnim predstavama, posjetama, izletima u prirodu, događanjima i sportskim aktivnostima.

Karakteristike redovnog programa:

 • Holistički i humanistički pristup
 • Prepoznavanje i zadovoljavanje potreba i interesa djeteta
 • Življenje prava djeteta (prepoznavanje vlastitih i poštivanje prava drugih)
 • Stvaranje poticajnog fizičkog i socijalnog okruženja
 • Kontinuirano unapređivanje odgojno-obrazovnog rada
 • Briga o zdravstvenom stanju, prehrani i sigurnosti djece
 • Edukativno-savjetodavni rad
 • Razvijanje partnerskih odnosa s roditeljima
 • Suradnja s lokalnom zajednicom

Dječji vrtić Izvor ima status međunarodne Eko škole/vrtića od 2012. godine. Područni objekt Mlinska začetnik je i nositelj Zelene zastave od samih početaka, a 2018.godine stekao je brončani status. Centralni objekt u Krklecovoj 2018. godine prvi puta je postao vlasnik Zelene zastave koju je s ponosom digao u lipnju te godine. Program proširujemo i na područni objekt Bregana koji je u fazi ostvarivanja uvjeta za stjecanje Zelene zastave. Ovlašteni voditelj i koordinator svih programa međunarodne Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Envinomental Education – FEE) u RH je Udruga Lijepa Naša.

Osnovni cilj programa koji se prožima kroz redovni 10 satni program jest razvijanje ekološke osjetljivosti i aktivnog odnosa djece i odraslih u neposrednom prirodnom i društvenom okruženju te njegovanje hrvatske nematerijalne kulturne baštine. Sudjelovanje u eko projektima doprinosi razvijanju svijesti o važosti, povezanosti i čuvanju svih eko sustava te ulozi čovjeka, uočavanju i prihvaćanju različitosti, razvijanju i jačanju kulturnog i nacionalnog identiteta, usvajanju zdravog stila života, razvijanju različitih oblika poduzetništva i sl. Obuhvaćene su različite teme povezane sa zdravljem, prehranom, biljnim i životinjskim svijetom, očuvanjem energije, otpadom, hrvatskom tradicijskom baštinom i obilježavanjem važnih eko datuma.

Montessori program

Montessori program se u našoj ustanovi provodi kao cjeloviti 10-satni program, a u radu slijedimo suvremeni kurikulum odgoja i obrazovanja predškolske djece. Namijenjen je djeci od 3. do 7. godine života.

Montessori program se u našoj ustanovi provodi kao cjeloviti 10-satni program, a u radu slijedimo suvremeni kurikulum odgoja i obrazovanja predškolske djece. Namijenjen je djeci od 3. do 7. godine života. Montessori metoda je filozofija odgoja koja objedinjuje teoriju ličnosti i razvoja i pedagoške tehnike temeljene na poštivanju prava djeteta, njegovih prirodnih sposobnosti i ljubavi prema djetetu.

Osnovno načelo rada u Montessori skupini je upoznavanje djeteta, promatranje njegovog razvoja i uočavanje njegovih posebnih interesa. Najkraće pojašnjenje Montessori metode može se izreći jednim od njenih pedagoških načela, dječjom molbom „Pomozi mi da to učinim sam“. Da bi dijete moglo iskusiti uzbuđenje učenja po vlastitoj želji i izboru osmislila je posebne materijale – didaktički pribor koji se postavlja na otvorene, djeci dostupne police. To je dio posebno pripremljene, podupiruće okoline u kojoj dijete može razviti svoje talente.Pribor se postavlja tako da vodi dijete od lakše prema težim vježbama,od konkretnog prema apstraktnom, od cjelovitog prema pojedinačnom. Zbog toga se pribor nakon korištenja uvijek vraća na njegovo stalno mjesto. Sve je to grupirano, raspoređeno po područjima odgojno-obrazovnog rada:

 1. Poticanje samostalnosti (vježbe praktičnog života)
 2. Osjetilnost (senzoričko područje)
 3. Matematika
 4. Jezično područje
 5. Kozmički odgoj (priroda i društvo)
 6. Umjetnost – glazba, likovnost, pokret

U skladu s tim postavljamo i cilj Montessori programa : individualiziranim pristupom u skupini djece, posebno oblikovanim i pripremljenim materijalima, u strukturiranoj okolini, poticati cjeloviti razvoj djeteta (tjelesni i psihomotorni, socio-emocionalni i spoznajni razvoj, komunikaciju i stvaralaštvo). Odgajati za mir, toleranciju i slobodu.

Zadaće programa:

 • Osigurati poticajnu okolinu koja budi želju i oduševljenje za istraživanje i učenje
 • Razvijati dječju samostalnost, samopouzdanje i pozitivnu sliku o sebi
 • Utjecati na razvoj usredotočenosti
 • Dati djetetu mogućnost da samo kontrolira svoj rad, uočava i ispravlja pogreške
 • Pratiti razdoblja posebne osjetljivosti kod svakog djeteta i individualno djelovati u skladu s tim
 • Razvijati sposobnost uspostavljanja i održavanja odnosa međusobnog uvažavanja
 • Zbog svakodnevnog individualnog rada u skupini tijekom prijepodneva rade i dvije odgojiteljice kako bi jedna mogla biti posvećena individualnim demonstracijama, tj. prezentacijama vježbi kod kojih je potrebna usredotočenost na dijete i materijal. Druga odgojiteljica usmjerena je na sve ostale radnje i zbivanja u sobi – reagira na dječje potrebe, pomaže u rješavanju problemskih situacija (dijete treba imati osjećaj sigurnosti da je samo doprinjelo rješenju).

Program predškole

Program predškole namjenjen je djeci koja ne pohađaju vrtić, a u godini su pred polazak u školu (školski obveznici).

Program predškole namjenjen je djeci koja ne pohađaju vrtić, a u godini su pred polazak u školu (školski obveznici). Program predškole je besplatan za školske obveznike koji ga pohađaju, a sredstva za provedbu programa osiguravaju se iz proračuna Grada Samobora te iz državnog proračuna.

Roditelj prijavljuje dijete za program predškole u tajništvu vrtića tijekom kolovoza i rujna. Zahtjev za upis djeteta u program predškole možete skinuti s naše web stranice ili ga podignuti u centralnom objektu na adresi Gustava Krkleca 2. Program u pravilu počinje početkom listopada, a grupe se formiraju obzirom na mjesto stanovanja, obzirom na upisno područje i ovisno o broju djece.

Cilj programa je cjelovito poticanje razvoja, očekivanih sposobnosti i vještina djece u dobi od 6 do 7 godina, s naglaskom na socio-emocionalni aspekt razvoja. Broj skupina i broj djece u skupini ovisi o broju polaznika predškole koji je svake godine promjenjiv. Provodi se u tri objekta, centralnom Krklecova, područnom objektu u Mlinskoj i područnom objektu Bregana. Provode ga stručno osposobljene osobe.

Programi vanjskih suradnika

U našem vrtiću roditelji i djeca imaju priliku izabrati i posebne aktivnosti prema svojim interesima.

U našem vrtiću roditelji i djeca imaju priliku izabrati i posebne aktivnosti prema svojim interesima.

Ove programe u vrtiću provode vanjski suradnici :

 • Keramička radionica - p.o. Mlinska
 • Dječji zbor - „ Smješak „-p.o. Mlinska
 • Engleski jezik - „ Littera“-p.o. Mlinska, p.o. Bregana i c.o. Gustava Krkleca

Lokacije i kontakti

Centralni objekt

Centralni objekt - Dječji vrtić IzvorGustava Krkleca 210430 Samobor
mob: 01 3362 033
mail: web: www.vrtic-izvor-samobor.hr

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić BreganaGrigora Viteza bb10432 Bregana
mob: 01 3375 310

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić MlinskaMlinska 16A10430 Samobor
mob: 01 3360 393

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić CelineCeline Samoborske 3410430 Celine
mob: 095 4052 414
Dječji vrtić Izvor

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!