×

Dječji vrtić Kapljica

Donja Bistra

Dječji vrtić Kapljica je javna predškolska ustanova koja samostalno djeluje pod upravom osnivača Općine Bistra od 1. rujna 2007. godine.
Dječji vrtić Kapljica

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!

Osnovne informacije

Dječji vrtić Kapljica je javna predškolska ustanova koja samostalno djeluje pod upravom osnivača Općine Bistra od 1. rujna 2007. godine. Od 1979. godine vrtić je djelovao kao područni objekt pod upravom tadašnjeg Dječjeg vrtića Zaprešić, kasnije Dječji vrtić Vrtuljak. Svoje dječje snove živimo podno Sljemena u zelenoj oazi Općine Bistra. Djeci želimo od prvih koraka omogućiti bogato i poticajno okruženje zadovoljavajući njihove potrebe i poštujući dječja prava.

Promičemo zdravi stil života i zagovaramo suvremeni odgojno-obrazovni pristup djetetu. Od pedagoške godine 2020./2021. u želji poboljšanja kvalitete života djece na području Općine Bistra kroz ulaganje u razvoj društvene infrastrukture (rekonstruiran, dograđen i opremljen objekt dječjeg vrtića) djelujemo u 9 odgojno-obrazovnih skupina sa 19 odgojitelja. Uz ravnatelja stručno vodstvo vrtića čine pedagog, edukacijski rehabilitator i zdravstveni voditelj. Dio našeg veselog tima još su kuharice, spremačice, djelatnice računovodstva i naš domar.

Cjelodnevni redoviti program

Cjelodnevni redoviti desetosatni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi prilagođen je razvojnim potrebama djeteta te njegovim mogućnostima i sposobnostima. Sadržaji, aktivnosti, strategije i vremensko planiranje ne utvrđuju se strogo unaprijed. Odgojitelj o njima odlučuje uzimajući u obzir dječje interese, potrebe i životne situacije. Sadržaji programa i teme proizlaze iz analize i promatranja djeteta/djece u skupini, sklonostima odgojitelja, roditeljima kao partnerima kao i socijalnom okruženju vrtića.

Ciljevi programa:

Poticanje i podržavanje djetetove prirodne znatiželje omogućavanjem učenja istraživanjem, otkrivanjem, eksperimentiranjem, učenjem u realnim životnim situacijama, obogaćivanjem djetetova doživljaja, poticanjem akcije djeteta.
Redoviti program obogaćujemo dodatnim programima što omogućuje djeci raznovrsne spoznaje i doživljaje te su poticaj brojnim aktivnostima u vrtiću. Djeca s posebnim potrebama integrirana su u redoviti program vrtića u vremenskom trajanju koje je prilagođeno potrebi djeteta tj. prema stručnoj procjeni članova stručnog tima.

 

Programi

Cjelodnevni program

  • Redoviti program
  • Program za djecu s teškoćama

Kratki program

  • Redoviti program
  • Sportski program
  • Program plesa i ritmike
  • Jezični program - engleski
  • Glazbeni program

Detaljne informacije

Program predškole

Program predškole obvezni je program odgojno-obrazovnoga rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Program predškole obvezni je program odgojno-obrazovnoga rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Sadržaj i trajanje programa predškole odnosi se na svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, kako za djecu koja su polaznici redovitog programa Dječjeg vrtića Kapljica tako i za djecu te dobi koja nisu polaznici dječjega vrtića.

Sadržaj, programske zadaće i organizacija provedbe programa predškole moraju omogućavati zadovoljavanje svih djetetovih potreba, a posebno njegovih potreba za sigurnošću, pripadnošću, ljubavlju, samopoštovanjem i poštovanjem drugih osoba te potrebe za samoostvarenjem njegovih osobnih potencijala. Program predškole mora osigurati svakom djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu školu optimalne uvjete za razvijanje i unapređivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

Program predškole provodi se od 1. listopada do 31. svibnja, a ukupno traje 250 sati za djecu koja nisu polaznici redovitoga programa dječjega vrtića, a u skladu s organizacijom rada vrtića. Za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu koja su uključena u redoviti program, sadržaji programa predškole provode se unutar redovitog programa.

Program engleskog jezika

Kroz maštovitu igru, zabavu i osmišljene aktivnosti djeci se osigurava brzo i spontano savladavanje jezičnih sadržaja.

Kroz maštovitu igru, zabavu i osmišljene aktivnosti djeci se osigurava brzo i spontano savladavanje jezičnih sadržaja. Predškolski program ranog učenja engleskog jezika verificiran je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Program je namijenjen djeci u dobi od 3,5 do 7 godine. Održava se dva puta tjedno po 30 min. u poslijepodnevnim terminima. Program provodi društvo za rano učenje stranih jezika sa svojim stručnim voditeljima - Jezici Eklata - škola stranih jezika Eklata, Split. Program se odvija u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja.

Program male škole nogometa

Program Male škole nogometa odvija se u jutarnjim satima za trajanja redovitog programa dva puta tjedno po 45 minuta u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja.

Program Male škole nogometa odvija se u jutarnjim satima za trajanja redovitog programa dva puta tjedno po 45 minuta u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja. Program provodi licencirani trener NK Bistra, Bistra. Dobna skupina obuhvaćena programom je od 3 do 7 godine.

Program ritmike i plesa

Program ritmike i plesa s elementima klasičnog baleta namijenjen je djeci u dobi od 3 do 7 godine u organizaciji udruge ART akademija, Zaprešić.

Program ritmike i plesa s elementima klasičnog baleta namijenjen je djeci u dobi od 3 do 7 godine u organizaciji udruge ART akademija, Zaprešić. Program se odvija jednom tjedno u trajanju od 45 minuta u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja u poslijepodnevnom terminu.

Program dječjeg zbora Kapljica

Dječji zbor „Kapljica“ provodit će se u organizaciji Dječjeg vrtića Kapljica te je namijenjen djeci u dobi od 4 do 7 godina.

Dječji zbor „Kapljica“ provodit će se u organizaciji Dječjeg vrtića Kapljica te je namijenjen djeci u dobi od 4 do 7 godina. Zbor je planiran kroz susrete dva puta tjedno u trajanju od 45 minuta u poslijepodnevnim terminima. Voditeljica Programa je odgojitelj DV
Kapljica sa završenom srednjom glazbenom školom.

Zadaća Dječjeg zbora je utjecati na glazbene sposobnosti djeteta, ali prvenstveno i na djetetov cjelokupni razvoj te djecipolaznicima omogućiti raznovrsne glazbene, verbalne i motoričke poticaje, kao i toplo, kreativno ozračje u kojem će se poštovati individualnost svakog djeteta. Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Lokacije i kontakti

Dječji vrtić KapljicaPotočna ulica 410298 Donja Bistra
mob: 01 3390 022
mail: web: vrtic-kapljica.hr
Dječji vrtić Kapljica

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!