×

Dječji vrtić Vrtuljak

Zaprešić

Dječji vrtić Vrtuljak je ustanova za rani odgoj i obrazovanje koja djeluje na području Grada Zaprešića.
Dječji vrtić Vrtuljak

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!

Osnovne informacije

Dječji vrtić Vrtuljak je ustanova za rani odgoj i obrazovanje koja djeluje na području Grada Zaprešića. Dječji vrtić Vrtuljak djeluje na dvije lokacije sa 25 odgojne skupine u redovitom programu. U Mokričkoj 59 nalazi se centralni objekat s 14 odgojnih skupina u redovitom programu i 1 skupinom katoličko-vjerskog odgoja i jednom skupinom ranog učenja engleskog jezika. U Mokričkoj 57a nalazi se područni objekat s 9 odgojnih skupina u redovitom programu.

Misija

Naša misija je razvoj dječjih potencijala, poštivanje dječjih prava i uvažavanje individualnih potreba djece. Svojim djelovanjem pružamo podršku obitelji, pridonosimo razvoju roditeljskih kompetencija i doprinosimo razvoju društvene zajednice.

Vizija

Naša vizija je da Dječji vrtić Vrtuljak bude mjesto gdje će :

 • Se djetetu osigurati što zdravije okruženje u odnosu na postojeću epidemiološku situaciju,
 • Pravovremeno i na najbolji mogući način biti zadovoljene potrebe i ostvarena prava djeteta,
 • Dijete osjećati sigurnost, ugodu, ljubav, povjerenje, obiteljsku atmosferu – imati drugi dom,
 • Svakodnevno biti osigurani raznovrsni poticaji za cjeloviti razvoj djeteta,
 • Biti omogućena samoaktualizacija djeteta kroz vlastitu aktivnost,
 • Biti omogućena sloboda izbora.

Programi

Cjelodnevni program

 • Redoviti program
 • Jezični program - engleski
 • Vjerski program

Kratki program

 • Redoviti program

Detaljne informacije

Program predškole

Program predškole namijenjen je djeci u godini prije polaska u osnovnu školu i kraćeg je trajanja u odnosu na redoviti 10- satni program.

Program predškole namijenjen je djeci u godini prije polaska u osnovnu školu i kraćeg je trajanja u odnosu na redoviti 10- satni program.

Važne zadaće u radu s djecom usmjerene su na razvijanje:

 • Djetetove pozitivne slike o sebi i emocionalne stabilnosti ( osobito davanjem podrške djeteta u njegovoj aktivnosti, vođenjem djeteta u prepoznavanju svojih potreba i osjećaja te njihovom slobodnom izražavanju )
 • Socijalne kompetencije i komunikacije ( osobito stvaranjem situacija za socijalnu interakciju između odgojitelja, djece i drugih osoba u okolini, osamostaljivanjem djeteta u posebno onim aktivnostima važnima za zdravlje, sigurnost i stjecanje pozitivnih radnih navika te upoznavanje i uvažavanje posebnosti drugih)
 • Prirodnih oblika kretanja i cjelokupnog motoričkog razvoja djeteta ( osobito orijentacije u prostoru)
 • Spoznajnih funkcija djeteta ( osobito oblikovanje pojmova i predodžaba, razvoj rane pismenosti, usvajanje osnova matematike te uočavanje i rješavanje raznovrsnih problema i zaključivanje )
 • Govora i svih oblika spontanog izražavanja djeteta (osobito širenje opsega rječnika)
 • Stvaralačkih mogućnosti djeteta i njegovih izražajnih sposobnosti ( osobito sposobnosti uživljavanja, izmišljanja i zamišljanja )

Program engleskog jezika

Program ranog učenja engleskog jezika, verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH, ostvaruje se u sklopu redovitog 10-satnog prorama i kao takav ima ishodište u Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece.

Program ranog učenja engleskog jezika, verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH, ostvaruje se u sklopu redovitog 10-satnog prorama i kao takav ima ishodište u Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece. Program provode odgojitelji sa završenim A/B2 programom za stručno osposobljavanje voditelja predškolskih programa engleskog jezika. Osim odgojitelja u Programu participira i vrtićka stručna služba, a stručnu suradnju provodimo s Agencijom za odgoj i obrazovanje, te dječjim vrtićima koji ostvaruju programe učenja engleskog jezika.

Cilj programa je cjelovito zadovoljavanje djetetovih potreba, ravnomjerno poticanje njegovog cjelovitog razvoja, kroz obogaćivanje redovitog odgojno-obrazovnog rada engleskim jezikom utjecanje na transakcijsko učenje i primjenjivanje engleskog jezika u svakodnevnom životu te poticanje želje djeteta za daljnjim učenjem engleskog jezika u osnovnoj školi i nadalje.

Uz opće zadaće u Programu se ostvaruju i one specifične: osiguravanje socijalnih i fizičkih uvjeta koji će poticati komunikaciju na engleskom jeziku, razvijanje interesa i senzibiliteta za engleski jezik i njegov fonološki sustav, poticanje usvajanja riječi, jezičnih i fonemskih oblika engleskog jezika putem igre, postupno slušno razumijevanje i komuniciranje na engleskom jeziku, poticanje i podržavanje prirodne radoznalosti djeteta za komunikaciju na engleskom jeziku u svakodnevnim životnim situacijama, aktivno slušanje i izgovor na engleskom jeziku ovisno o dobi i razvojnim specifičnostima djeteta, upoznavanje različitih običaja i kultura pojedinih zemalja engleskog govornog područja te upoznavanje i prihvaćanje rasnog identiteta drugih, prema načelima uzajamnog poštovanja, tolerancije i nenasilja.

Program vjerskog katoličkog odgoja

Program katoličkog vjerskog odgoja verificiran je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH i svoje ishodište ima u Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece.

Program katoličkog vjerskog odgoja verificiran je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH i svoje ishodište ima u Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece. Program slijedi koncept katoličkog vjerskog odgoja kakav se provodi u svijetu. Kao takav doprinosi djetetovu kvalitetnom i cjelovitom rastu i napretku i pomaže djetetu da se na ispravan način priprema za autentičan odnos s drugima i pravodobno priprema za život u različitostima. Opći ciljevi, zadaće i sadržaji vjerskog odgoja integrirani su u Godišnji plan i program odgojno - obrazovnog rada Dječjeg vrtića Vrtuljak. Specifični ciljevi ovog programa odnose se na njegovanje i razvoj religiozne dimenzije djeteta te odgoj i osposobljavanje u duhu evanđeoskih vrednota - u odnosu na sebe, druge i Boga.

Specifične zadaće programa su: doživljavanje pozitivnih uzora u životu svoje uže i šire okoline koji ostvaruju ljudske i kršćanske vrednote radi poistovjećivanja i stvaranja odnosa prema Bogu, razvijanje osjećaja povjerenja djeteta u samoga sebe, zahvalnosti, darivanja, suosjećanja i suradnje s bližnjima, pobuđivanje dječjeg čuđenja, divljenja, te iskrene i duboke radosti prema Bogu Stvoritelju, uvođenje djeteta u prijateljsku komunikaciju s Bogom putem molitvenog izražavanja, doživljavanje i upoznavanje temeljnih poruka Evanđelja i uspostavljanje autentičnog djetetovog odnosa prema tim porukama, pomaganje djetetu u uspostavljanju odnosa s drugima, osobito onima koji imaju drugačije religiozne navike i ponašanja i odgajanje djeteta za odgovorno ponašanje u svijetu koji ga okružuje. Ove i druge zadaće ostvaruju se tijekom godine kroz određene tematske jezgre te prikladne aktivnosti i izbor biblijskih tekstova. Vjerski sadržaji i zbivanje u skladu su s događajima u djetetovu okruženju i ujedno prate ciklus liturgijske godine. Vodi se računa o djetetovim individualnim razvojnim potrebama i interesima, te se u skladu s njima individualiziraju.

Lokacije i kontakti

Centralni objekt

Centralni objekt - Mokrička 59Mokrička 5910290 Zaprešić
mob: 01 4001 090
mail: web: www.dv-vrtuljak.hr

Područni objekt

Područni objekt - Mokrička 57Mokrička 5710290 Zaprešić
mob: 01 4002 857
Dječji vrtić Vrtuljak

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!