×

Dječji vrtić Vukovar II

Vukovar

Vrtić je osnovan odlukom osnivača Grada Vukovara te registriran pri Trgovačkom sudu u Osijeku 1998. godine.
Dječji vrtić Vukovar II

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!

Osnovne informacije

Vrtić je osnovan odlukom osnivača Grada Vukovara te registriran pri Trgovačkom sudu u Osijeku 1998. godine. Dječji vrtić Vukovar II javna je ustanova koja ostvaruje programe predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi. Osnovna djelatnost vrtića obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu.

Poslove predškolskog odgoja ustrojavamo u dva objekta:

  • Dječji vrtić „Radost“ - Kardinala Alojzija Stepinca 46., Vukovar
  • Dječji vrtić „Borovo“ - Kralja Zvonimira b.b., Borovo naselje

Osnovna specifičnost u radu našeg vrtića je zadovoljavanje iskazanih potreba i interesa roditelja u ostvarivanju prava na odgoj i obrazovanje djece pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina te ostvarivanje odgojno-obrazovnog rada na srpskom jeziku uz obvezno učenje hrvatskog jezika. U svezi, ostvarivanja prava na odgoj i obrazovanje na materinskom jeziku i pismu, osnovna specifičnost odgojno-obrazovnog rada je učenje i njegovanje materinskog srpskog jezika te inkorporiranje sadržaja rada na očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta djece pripadnika srpske nacionalne zajednice kao i provedba sadržaja i aktivnosti za razvijanje komunikacijskih vještina na hrvatskom jeziku i upoznavanje tradicije i kulture hrvatskog naroda.

Programi

Cjelodnevni program

  • Redoviti program
  • Program za djecu s teškoćama

Kratki program

  • Redoviti program
  • Program za darovitu djecu
  • Sportski program
  • Program plesa i ritmike
  • Glazbeni program

Detaljne informacije

Misija i vizija

Misija

Misija Dječjeg vrtića Vukovar II je temeljem suvremene koncepcije predškolskog odgoja poticati cjeloviti psihofizički razvoj djeteta te ostvarivati prava srpske nacionalne manjine na obrazovanje na materinskom jeziku na promicanju jezika, običaja i kulturne baštine srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Vizija

Vizija Vrtića je postati predškolska ustanova koja će visokim kvalitetom rada razvijati i njegovati materinski srpski i nematerinski hrvatski jezik i interkulturalnost, doprinositi razvijanju pozitivne slike o sebi i osjećaja pripadnosti multikulturalnoj zajednici te odgoj i priprema djece predškolske dobi za uspješno participiranje u suvremenom životu.

Lokacije i kontakti

Centralni objekt

Centralni objekt - Dječji vrtić RadostKardinala Alojzija Stepinca 4632000 Vukovar
mob: 032 521 412
mail: web: www.dv-vukovar2.hr

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić BorovoKralja Zvonimira bb32000 Vukovar
Dječji vrtić Vukovar II

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!