×

Dječji vrtić Zapruđe

Zagreb

Dječji vrtić Zapruđe započeo je svoj rad kao podružnica Dječjeg Centra Novi Zagreb u rujnu 1968. godine,a danas ima ukupno četiri objekta u kojima su smještene 29 odgojne skupine i 585 djece.

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!

Osnovne informacije

Dječji vrtić Zapruđe započeo je svoj rad kao podružnica Dječjeg Centra Novi Zagreb u rujnu 1968. godine otvaranjem područnog objekta u Vankinoj ulici. U ožujku 1973. dolazi do promjena u radnoj organizaciji DC Novi Zagreb te je iste godine izgrađen i otvoren objekt u Baburičinoj koji je sada naš centralni objekt i od tada je vrtić postao samostalan.

Godinama je nosio ime političarke i narodne junakinje Kate Pejnović da bi početkom 90-ih, poput osnovne škole, uzeo ime kvarta te se od tada zove Dječji vrtić Zapruđe. U veljači 2011. s radom je krenuo i objekt u naselju Središće koji je 2012. proširen. U ožujku 2021. otvoren je novi područni objekt u Središću, u ulici SR Njemačke 2.

Danas vrtić ima ukupno četiri objekta u kojima su smještene 29 odgojne skupine i 585 djece.

Programi

Cjelodnevni program

  • Redoviti program
  • Jezični program - engleski

Kratki program

  • Jezični program - engleski
  • Jezični program - njemački
  • Program za darovitu djecu
  • Sportski program
  • Program plesa i ritmike

Detaljne informacije

Redoviti cjelodnevni program

Redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, prilagođen razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima

Provodi se u 21 odgojnoj skupini (7 jasličkIh i 14 vrtićkih). Cilj programa: poticati razvoj djeteta na svim područjima uz individualni pristup djeci i uvažavanje razvojnog statusa i potreba svakog djeteta.

Voditelji programa: svi odgojno-obrazovni djelatnici vrtića.

Program ranog učenja engleskog jezika

Poseban cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika provodi se u mješovitoj odgojnoj skupini

Od pedagoške godine 2018/2019. djeca se mogu upisati u mješovitu odgojnu skupinu u kojoj se, uz redovni, provodi i cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika. Skupina je smještena u objektu u Baburičinoj 11.

Cilj programa: omogućiti djeci da se u poticajnom okruženju upoznaju s kulturom drugog govornog područja i da razvijaju interes za učenjem stranog jezika. Djeca uče kroz igru i kroz svakodnevne situacije u kojima ih odgajatelji, primjereno dobi i individualnim mogućnostima, upoznaju s pojmovima primjerenima toj situaciji (ako se npr. sjeda za stol, uputa se daje na hrvatskom i engleskom, imenuju se stol, stolica na engleskom, itd.).

Program za darovitu djecu Sovice

Program za rad s potencijalno darovitom i darovitom djecom Sovice odvija se u obliku igraonice u popodnevnim satima, jednom tjedno u trajanju od sat i pol.

U suradnji s Centrom za poticanje darovitosti djeteta "Bistrić", od pedagoške godine 2011/2012. pokrenuli smo navedeni program u obliku igraonice u popodnevnim satima koja se odvija jednom tjedno u trajanju od sat i pol. O organizaciji i provedbi rada igraonice Sovice brinu se voditeljica, odgajateljica i vrtićki psiholog.

Cilj nam je djeci s razvijenim specifičnim sposobnostima u različitim područjima razvoja pružiti odgovarajući dodatni poticaj za razvoj kroz razne aktivnosti i adekvatnu stručnu pomoć. Također, kroz skupinu se djeca potiču na samostalno rješavanje problema, traženje kreativnih rješenja i razmišljanje van ustaljenih i predvidivih obrazaca.

Kraći specijalizirani programi

U vrtiću postoji mogućnost uključivanja djece u tečajeve sporta, ritmike i gimnastike. Organiziraju ih i provode vanjski suradnici.

Tečaj sporta - društvo sportske rekreacije Pandice(Objekti: Baburičina, Vankina, Ede Murtića)

Društvo sportske rekreacije Pandice je udruga koja je osnovana u cilju poticanja, razvitka i unapređenja sportske poduke za djecu predškolske dobi i školske djece te poticanja rekreativnih aktivnosti kod odrasle populacije u Gradu Zagrebu. Zbog pomanjkanja kvalitetnog i adekvatnog sadržaja za djecu predškolske i školske dobi, osmislili smo sportski program u kojem djeca razvijaju motoričke, kognitivne i konativne vještine programskim sadržajima koja su prilagođena za tu dob.

Tečaj ritmike - Cvrčak(Objekt: Središće)

Cvrčak Grupa bavi se prvenstveno obrazovanjem djece i odraslih, u skladu s ovlastima svih pravnih subjekata koji je sačinjavaju. Cvrčak Grupa počela se stvarati davno, a svoje korijene vuče još iz Škole Cvrčak. M.V.M Škola stranih jezika, ritmike, plesa i sporta započela je s radom 1993. godine. Dugogodišnjim predanim i profesionalnim radom Cvrčak je postao sinonim za Školu u kojoj se obrazuju djeca predškolskog uzrasta, mladi i odrasli.

Tečaj gimnastike - Gimgo

(Objekt: Baburičina)

Gimgo je udruga koja već više od 15 godina uspješno provodi sportski program u dječjim vrtićima grada Zagreba. Jedan od programa je i gimnastika koja je najprimjereniji oblik tjelesne aktivnosti za djecu predškolske dobi. Program je odobren od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Kraći program učenja engleskog jezika

Tečaj engleskog jezika koji se provodi u trajanju od 45 minuta, dva puta tjedno, u malim grupama u sva tri objekta vrtića.

Prema mnogim istraživanjima učenje stranog jezika u najranijoj dobi pozitivno utječe na cjelokupni djetetov razvoj te stvaranju pozitivne slike o sebi i najvažnije, pridonosi razvoju samopouzdanja. Od najranije dobi dajemo priliku djeci da kroz igru i zabavu započnu s učenjem i savladavanjem engleskog jezika te stvaramo temelje za olakšano učenje jezika u kasnijoj dobi.

U DV Zapruđe nudimo tečaj engleskog jezika koji se provodi u trajanju od 45 minuta, dva puta tjedno. Tečaj se odvija u malim grupama u prostorijama našeg vrtića. U pedagoškoj godini 2018/2019. krenulo je provođenje programa u sva tri objekta, u ukupno 6 skupina.

Kraći program učenja njemačkog jezika

Tečaj njemačkog jezika koji se provodi u trajanju od 45 minuta, dva puta tjedno u područnom objektu u ulici Ede Murtića

Prema mnogim istraživanjima učenje stranog jezika u najranijoj dobi pozitivno utječe na cjelokupni djetetov razvoj te stvaranju pozitivne slike o sebi i najvažnije, pridonosi razvoju samopouzdanja. Od najranije dobi dajemo priliku djeci da kroz igru i zabavu započnu s učenjem i savladavanjem njemačkog jezika te stvaramo temelje za olakšano učenje jezika u kasnijoj dobi.

U DV Zapruđe, u područnom objektu u ulici Ede Murtića, nudimo tečaj njemačkog jezika koji se provodi u trajanju od 45 minuta, dva puta tjedno. Tečaj se odvija u malim grupama u prostorijama našeg vrtića.

U pedagoškoj godini 2018/2019. program je krenuo s radom, za sada s jednom skupinom u područnom objektu u Središću, a plan nam je da s vremenom upišemo još djece te da program preraste u cjelodnevni.

Lokacije i kontakti

Centralni objekt

Centralni objekt - BaburičinaBaburičina ul. 1110000 Zagreb
mob: 01 6671 356
mail: web: vrtic-zaprudje.zagreb.hr

Područni objekt

Područni objekt - VankinaVankina ul. 1210000 Zagreb
mob: 01 6675 169

Područni objekt

Područni objekt - Ede MurtićaEde Murtića 6-810000 Zagreb
mob: 01 6636 916

Područni objekt

Područni objekt - SR NjemačkeSavezne Republike Njemačke 210000 Zagreb

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!