×

Dječji vrtić Žižula

Ražine, Dubravice, Šibenik...

Dječji vrtić Žižula djeluje u 7 objekata na području Šibenika i okolice.

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!

Osnovne informacije

Dječji vrtić Žižula djeluje u 7 objekata na području Šibenika i okolice. U Dječjem vrtiću Žižula provode se redovni 10-satni, 6-satni i 5,5-satni programi za djecu od navršene godine dana do polaska u školu. Riječ je o redovnim programima ranog i predškolskog odgoja kojima je cilj omogućiti potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti, kreiranjem kreativnog i poticajnog okruženja u kojem će svako dijete moći iskazivati svoje potencijale.

Zadaća programa je omogućiti jednake mogućnosti za zadovoljavanje razvojnih i obrazovnih potreba kako bi kod djece potaknuli razvoj vještina, sposobnosti, vrijednosti i stavova nužnih za uspješno funkcioniranje u društvenom okruženju. Program provode educirani odgojitelji, koji planiraju i provode pedagoški rad u skladu sa zakonitostima rasta i razvoja te interesima djece.

Programi

Cjelodnevni program

  • Redoviti program
  • Sportski program
  • Jezični program - engleski
  • Jezični program - talijanski
  • Montessori program

Kratki program

  • Redoviti program
  • Sportski program
  • Jezični program - engleski
  • Jezični program - talijanski
  • Vjerski program

Detaljne informacije

Sportski program

Integrirani sportski program te kraći sportski program polaze od razvojnih potreba i mogućnosti djece rane i predškolske dobi.

Integrirani sportski program te kraći sportski program polaze od razvojnih potreba i mogućnosti djece rane i predškolske dobi. Integrirani sportski program namijenjen je djeci od navršene tri godine do polaska u školu koja su obuhvaćena redovnim programima Dječjeg vrtića Žižula. Kraći sportski program provodi se izvan redovnog programa ranog i predškolskog odgoja. Programi se realiziraju u polivalentnim dvoranama i vanjskom igralištu, pod stručnim vodstvom magistra kineziologije. Suvremeni život obilježava nedovoljno kretanje te sjedilački način života, stoga je cilj sportskih programa za djecu ranog i predškolskog odgoja je pozitivno utjecati na cjelovit razvoj djeteta te razvijati kulturu življenja.

Zadaća sportskih programa je poticati razvoj zdravstvene kulture s ciljem unapređivanja zdravlja, zdravog načina života te razvoj osobnosti stvaranjem pozitivne slike o sebi. U provođenju integriranog sportskog programa sudjeluje kineziolog i educirani odgojitelji koji su uključeni u osmišljavanje materijalnog okruženja za provođenje programa te aktivno sudjeluju u samoj realizaciji programa. Kroz osmišljene aktivnosti djeca razvijaju i usavršavaju svoje prirodne vještine kretanja, a kroz igru usvajaju vrijednosti i kompetencije nužne za uspješno snalaženje u društvenom životu.

Montessori program

Montessori pedagogija ima dugu tradiciju diljem svijeta kao program ranog i predškolskog odgoja ili osnovnoškolski program.

Montessori pedagogija ima dugu tradiciju diljem svijeta kao program ranog i predškolskog odgoja ili osnovnoškolski program. Montessori pedagogija zastupa jedinstven pristup djetetu prema kojem se dijete razvija na način da stječe znanja u različitim područjima života.Primjenjuju se jedinstvene metode učenja u kojima je naglasak na samostalnom i spontanom učenju djeteta kroz otkrivanje okoline. Svako dijete samostalno uspostavlja tempo rada i sadržaj s kojim se bavi što utječe na razvoj samodiscipline.

Cilj Montessori programa je poticanje tjelesnog, psihomotornog, socio-emocionalnog, spoznajnog razvoja djeteta te razvoja komunikacijskih vještina, izražavanja i stvaralaštva.

Program stranih jezika

Učenje stranog jezika u ranoj i predškolskoj dobi može poslužiti kao poticajno sredstvo razvoja u smislu komunikacijskih vještina, ali i razvoja međukulturnog dijaloga i razumijevanja različitosti.

Učenje stranog jezika u ranoj i predškolskoj dobi može poslužiti kao poticajno sredstvo razvoja u smislu komunikacijskih vještina, ali i razvoja međukulturnog dijaloga i razumijevanja različitosti. Osim navedenog, razdoblje do sedme godine djetetova života je presudno za razvoj jezika, budući da nakon sedme godine sposobnost mozga za usvajanje stranog jezika postupno slabi. Dječji vrtić Žižula programe ranog učenja stranog jezika provodi kroz: integrirani program ranog učenja engleskog i talijanskog jezika, te kraći program ranog učenja engleskog i talijanskog jezika.

Cilj navedenih programa je poticanje razvoja jezika stranog govornog područja kako bi se kroz igru aktivno pobudio interes za komunikaciju, razumijevanje i izražavanje na stranom jeziku i da na takav način njeguje pozitivan odnos prema drugom jezičnom izričaju, kulturnoj baštini i običajima.

U ranom učenju stranih jezika primjenjuje se situacijski pristup učenju, koji djeci omogućuje upoznavanje, razumijevanje i korištenje jezika u svakodnevnim situacijama kroz igru. Program provode dodatno educirani odgojitelji.

Program predškole

Polazak u školu predstavlja značajan životni događaj za dijete, ali i za roditelje.

Školska sredina podrazumijeva više samostalnosti u odnosu na predškolsko razdoblje kada su se djeca mogla znatno više osloniti na roditelje ili odgojitelje. Prvi dojam o školi utječe na razvijanje stava prema učenju, važnosti školovanja i stvaranje slike o sebi, stoga je važno da dijete kroz program predškole usavrši svoje sposobnosti i osobine koje će mu pomoći u snalaženju u novim situacijama.

Ciljevi programa predškole jesu djeci osigurati povoljno okruženje u kojem će biti omogućeno zadovoljavanje djetetovih aktualnih razvojnih potreba i poticanja svih aspekata djetetova razvoja. Program predškole predstavlja pripremu djeteta za školu u smislu jačanja komunikacijskih i socijalnih vještina i razvijanja pozitivne slike o sebi.

Kako bi se osigurao što prirodniji prelazak iz vrtića u školu, kroz aktivnosti predškole utječe se na razvoj znanja i sposobnosti potrebnih za uspješno uključivanje u prvi razred. Zato zadaća program predškole nije naučiti djecu čitati i pisati, već jačati predičtalakčke vještine koje će pridonijeti uspješnom usvajanju vještine čitanja i pisanja. Program predškole je namijenjen djeci koja nisu uključena u oblike ranog i predškolskog odgoja, a školski su obveznici u idućoj školskoj godini. Program se provodi u razdoblju od listopada do svibnja u ukupnom trajanju od 150 do 250 radnih sati.

Lokacije i kontakti

Centralni objekt

Centralni objekt - Dječji vrtić RažineŽaborička 3/E22020 Ražine
mob: 022 333 193
mail: web: www.zizula.hr

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić DubravicePodručna škola Dubravice22222 Dubravice
mob: 099 3355 105

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić Mandalina kikicaMilice i Turka 2922000 Šibenik
mob: 099 4166 667

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić MeterizePut kroz Meterize 4422000 Šibenik
mob: 022 312 001

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić NjiviceIve Ninića Ivasa 1422000 Šibenik
mob: 022 214 388

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić Sitno DonjeNova 122205 Sitno Donje
mob: 022 772 061

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić SkradinDr. Franje Tuđmana 3922222 Skradin
mob: 022 771 636

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!