×

Dječji vrtić Zlatna ribica

Kostrena

Dječji vrtić „Zlatna ribica” predškolska je ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje djece od njihove prve godine života do polaska u osnovnu školu.
Dječji vrtić Zlatna ribica

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!

Osnovne informacije

Dječji vrtić „Zlatna ribica” predškolska je ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje djece od njihove prve godine života do polaska u osnovnu školu. Vrtić je osnovala Općina Kostrena 1998. godine u prostoru Vile „Amfora” u kojem je tada djelovala samo jedna odgojna skupina.

Potreba za većim kapacitetom, dovela je do izgradnje novog objekta s pet odgojno-obrazovnih skupina. Taj datum 22. studeni 1999. godine obilježavamo kao rođendan vrtića. Zbog narasle potrebe za smještajem djece, vrtić je 2012. godine nadograđen i proširen za još 4 odgojne skupine. U provođenju programa osim odgojitelja, ravnatelja, pedagoginje, zdravstvene voditeljice i kuhara sudjeluje i logoped ( jednom tjedno), kineziolog i ostali vanjski suradnici.

Odgojno - obrazovni rad

U radu dječjeg vrtića „Zlatna ribica” potiče se cjelovit razvoj djeteta i stvaraju uvjeti za doprinos kvalitetnom djetinjstvu što predstavlja temeljna načela humanističko – razvojne koncepcije ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Kroz provedbu različitih programa usmjeravamo se na razvoj dječjih potencijala, poštivanje dječjih prava i uvažavanje individualnih mogućnosti.

Redoviti desetosatni program koji se u vrtiću provodi uključuje pravovremeno i primjereno zadovoljavanje potreba djece kao i brigu o zdravlju, prehrani i sigurnosti. S ciljem da djeci pružimo poticajno okruženje za učenje, rast i razvoj, redoviti program obogaćujemo ekološkim i sportskim aktivnostima, njegujemo tradiciju, običaje i govor kraja u kojem živimo. Kao najvažniji čimbenik u radu uvijek ističemo suradnju s roditeljima i zajednicom. Nastojimo da u našem vrtiću vlada ugodna obiteljska atmosfera u kojoj su sva djeca i djelatnici međusobno povezani i usmjereni jedni na druge.

Programi

Cjelodnevni program

  • Redoviti program
  • Sportski program
  • Program folklora
  • Program za djecu s teškoćama

Kratki program

  • Redoviti program
  • Jezični program - engleski

Detaljne informacije

Međunarodna Eko - škola

Program Međunarodne Eko – škole u Republici Hrvatskoj provodi se u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i Agencijom za odgoj i obrazovanje.

Program Međunarodne Eko – škole u Republici Hrvatskoj provodi se u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i Agencijom za odgoj i obrazovanje.

Cilj programa Eko škole je ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno obrazovnog sustava i svakodnevni život djeteta i djelatnika vrtića. Zadaća je odgojiti mlade generacije osjetljivima na pitanja okoliša i osposobiti ih za donošenje odluka o razvitku društva u budućnosti.

Status Eko škole je sustav nagrađivanja što je osobitost ovog prepoznatljivog i kvalitetnog modela odgoja i obrazovanja. Odgojne ustanove koje ispune postavljene kriterije i koje brigu za okoliš promiču kao trajnu vrijednost i način življenja, dobivaju povelju o statusu Međunarodne eko-škole i Zelenu zastavu sa znakom Eko-škole. Ovo prestižno međunarodno priznanje dodjeljuje se na dvije godine. Nakon toga slijedi prijava za obnovu statusa te se mora dokazati da je provedba programa proširena.

Sportski program

Sportskim programom zadovoljava se temeljna djetetova potreba za kretanjem.

Sportskim programom zadovoljava se temeljna djetetova potreba za kretanjem. Program sportskih aktivnosti „Igrom i sportom u zdravo i sretno djetinjstvo” provodi se u svim vrtićkim skupinama, uz vodstvo kineziologa i odgojitelja skupine. Ovim programom posebno se naglašava briga o vlastitom tijelu i sportu kao preduvjetu zdravlja i načinu provođenja slobodnog vremena kao važnim čimbenicima poboljšanja kvalitete života. Sportskim programom zadovoljava se temeljna djetetova potreba za kretanjem, a redovito tjelesno vježbanje postat će sastavni dio djetetove svakodnevice, kulture življenja i ostvarenje njegovog prava.

Cilj programa je poticanje optimalnog i cjelokupnog razvoja djece, stjecanje i usavršavanje bazičnih motoričkih informacija i novih motoričkih znanja iz različitih kinezioloških aktivnosti.

Dječji vrtić "Zlatna ribica" sudjeluje u sportskim manifestacijama:

  • Hrvatski olimpijski dan
  • Kostrenska đirada
  • Olimpijski festival dječjih vrtića PGŽ
  • Sportske igre CUP Opatija

Program predškole

Program predškole Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” verificiran je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske te je obvezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Program predškole Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” verificiran je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske te je obvezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Cilj programa predškole je priprema djeteta za polazak u školu, poticanje njegova cjelovitog razvoja te socijalizacija u skupini vršnjaka. No, osim razvijanja vještina neophodnih za školu, poput grafomotorike, predčitalačkih i predmatematičkih vještina, naglasak je na razvoju djetetovih umijeća i znanja u svim razvojnim područjima (tjelesnom, emocionalnom, socijalnom i intelektualnom), a sve u sigurnoj i podržavajućoj okolini. Cilj i zadaće se ostvaruju putem različitih oblika i načina učenja kroz igru, koja je za djecu predškolske dobi prirodan vid učenja i u kojima dijete ima ulogu aktivnog sudionika u procesu vlastitog učenja i razvoja.

Za djecu polaznike Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” program se provodi u sklopu redovitog programa, a za djecu koja nisu polaznici redovitog programa, program predškole u trajanju od 250 sati provodi se od 1. veljače – 31. svibnja. Poziv za upis u obvezni program predškole za djecu koja nisu polaznici vrtića upućuje se tijekom siječnja tekuće godine

Program engleskog jezika

Dječji vrtić „Zlatna ribica” nudi upis djece u kraći program učenja engleskog jezika koji provodi škola stranih jezika “Linguae” iz Rijeke.

Dječji vrtić „Zlatna ribica” nudi upis djece u kraći program učenja engleskog jezika koji provodi škola stranih jezika “Linguae” iz Rijeke. Voditeljice programa dodatno su educirane međunarodno priznatim ESOL i TKT programima. Kraći program namijenjen je djeci od 4. do 7. godina, počinje u listopadu i traje do lipnja tekuće pedagoške godine. Program se provodi dva puta tjedno, u popodnevnim satima, po 45 minuta, a broj skupina ovisi o broju zainteresirane djece za program.

Cilj programa ranog učenja engleskog jezika je poticanje individualnih interesa i sklonosti djece te razvijanje senzibiliteta za strani jezik. Sadržaji programa ostvaruju se poštujući prirodni način učenja djeteta te se engleski govorni izričaj usvaja kroz igru u poticajnom okruženju.

Program Čakavski Kantunić

Cilj programa je njegovanje zavičajnog identiteta djece. Njime osnažujemo i razvijamo djetetovu svijest i osjećaj poštovanja prema lokalnoj baštini, njegujemo običaje i čakavski govor karakterističan za sredinu u kojoj dijete živi.

Cilj programa je njegovanje zavičajnog identiteta djece. Njime osnažujemo i razvijamo djetetovu svijest i osjećaj poštovanja prema lokalnoj baštini, njegujemo običaje i čakavski govor karakterističan za sredinu u kojoj dijete živi.

Program se provodi od listopada do lipnja tekuće pedagoške godine, u trajanju od 40 sati i namijenjen je djeci od 5 do 7 godina koja su polaznici vrtića. Kroz ovaj program djeca istražuju kulturu življenja nekad i danas, upoznaju specifičnosti rada ljudi, biljni i životinjski svijet našeg kraja, njeguju čakavski dijalekt, igraju se igara „naših starih”. S ciljem očuvanja zavičajne baštine i promicanja kulturalnih običaja, u suradnji s Katedrom čakavskog sabora Kostrene, tradicionalno svake godine, organiziraju se “Čakavski susreti u Kostreni” koji okupljaju dječje vrtiće našeg kraja.

Program rane intervencije za djecu s posebnim potrebama

Poštujući načelo fleksibilnosti kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, namjera ovog programa je uvažiti različitosti i osigurati zadovoljenje specifičnih potreba i osobnog ritma razvoja svakog djeteta.

Poštujući načelo fleksibilnosti kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, namjera ovog programa je uvažiti različitosti i osigurati zadovoljenje specifičnih potreba i osobnog ritma razvoja svakog djeteta.

Cilj rane intervencije je korištenje svih izvora pomoći i podrške koji omogućavaju razvijanje vještina i poboljšanje postojećih sposobnosti djeteta i njegove interakcije u socijalnoj okolini. U program su aktivno uključeni odgojitelji pojedinog djeteta i ostali stručni suradnici (pedagog i zdravstvena voditeljica), a organizacija je fleksibilna i stalno se prilagođava potrebama djece i roditelja.

Lokacije i kontakti

Dječji vrtić Zlatna ribicaŽuknica 1a51221 Kostrena
mob: 051 289 574
mail: web: zlatnaribica.hr
Dječji vrtić Zlatna ribica

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!