×

Dječji vrtić Zlatni cekin

Slavonski Brod

Cekin dječji vrtić otvoren je 1994. godine i radi u pet odgojno-obrazovnih skupina, u koje je upisano 110 djece.
Dječji vrtić Zlatni cekin

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!

Osnovne informacije

Cekin dječji vrtić otvoren je 1994. godine i radi u pet odgojno-obrazovnih skupina, u koje je upisano 110 djece. Cekin dječji vrtić je neprofitna organizacija i bavi se odgojem i obrazovanjem djece od prve godine djetetova života do polaska u školu, a njegova posebnost je u tome što se u njemu radi po programu Marije Montessori i integraciji djece s teškoćama u razvoju.

Cekin dječji vrtić je i jedini inkluzivni vrtić na području Slavonije i uz djecu tipičnog razvoja ima i djecu s teškoćama u razvoju i poseban program za djecu s TUR-om verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. U dječjem vrtiću boravi preko 30 djece s različitim teškoćama u razvoju. Vrtić ima pet odgojno-obrazovnih skupina dobi od jaslica (1 godina) do polaska u školu. U program dječjeg vrtića godišnje bude upisano oko 110 djece, od čega je preko 30 djece s teškoćama u razvoju.

U vrtiću se radi po Montessori programu. Skupine su mješovite i u svakoj skupini rade dva odgojitelja. Uz program vrtića, djeca s teškoćama u razvoju svakodnevno imaju mogućnost koristiti rehabilitacijske terapije u Zlatnom cekinu Poliklinici. Posebno se u dječjem vrtiću radi na odgoju i socijalizaciji djece s teškoćama u razvoju. Naš vrtić ima i posebne programe, a to su program Ranog učenja engleskog jezika, Predškola, Program za potencijalno darovitu djecu i vjerski program Kateheza Dobrog Pastira.

Vizija

Vizija koju živimo jest naš dječji vrtić u kojemu se dijete osjeća voljeno, prihvaćeno i sigurno, gdje se poštuju i uvažavaju djetetove individualne sposobnosti i želje i potiče rast i razvoj svih potencijala koje dijete posjeduje.

Misija

Misija nam je promovirati kulturu dječjeg vrtića gdje je ljubav prema djetetu imperativ, temelj i poveznica, početak i kraj, a između je nepregledan poligon mogućnosti koje ćemo zajednički proživjeti, istražiti, ispitati i isprobati.

Programi

Cjelodnevni program

 • Redoviti program
 • Montessori program
 • Program za djecu s teškoćama

Kratki program

 • Redoviti program
 • Vjerski program
 • Program za darovitu djecu

Detaljne informacije

Montessori program

Pedagogija Marije Montessori temelji se na znanstvenom promatranju spontanog učenja djece, na poticanju vlastitog djelovanja djeteta i njegove samostalnosti i na poštovanju djetetove osobnosti.

Pedagogija Marije Montessori temelji se na znanstvenom promatranju spontanog učenja djece, na poticanju vlastitog djelovanja djeteta i njegove samostalnosti i na poštovanju djetetove osobnosti. U središtu montessori pedagogije je dijete kojeg se treba poštivati u njegovoj cjelovitosti. Vodeća filozofija montessori pedagogije jest pustiti djecu da budu djeca. „Pomozi mi da to napravim sam“ predstavlja temeljni princip pedagoškog koncepta Marije Montessori.

Cilj Montessori metode je učenje kroz igru, uz indirektno poticanje interesa za različita područja. U montessori dječjem vrtiću dijete ima:

 • Slobodu kretanja
 • Slobodu biranja
 • Slobodu ponavljanja
 • Slobodu izražavanja osjećaja
 • Slobodu stupanja u socijalne kontakte
 • Slobodu mirovanja

Program odgoja u vjeri

Zadaća programa je u skladu s ciljevima cjelovitog odgoja djeteta rane i predškolske dobi, njegovati i razvijati religioznu dimenziju djeteta osposobljavajući ga, primjereno njegovoj dobi, za otkrivanje, prihvaćanje i življenje autentičnih vrednota Evanđelja u odnosu na sebe, drugoga i Boga.

Zadaća programa je u skladu s ciljevima cjelovitog odgoja djeteta rane i predškolske dobi, njegovati i razvijati religioznu dimenziju djeteta osposobljavajući ga, primjereno njegovoj dobi, za otkrivanje, prihvaćanje i življenje autentičnih vrednota Evanđelja u odnosu na sebe, drugoga i Boga.

Zadaće katoličkog vjerskog odgoja

 • Pomagati djetetu da raste u povjerenju u samoga sebe, da tako sve više postaje osoba.
 • Odgajati dijete za odgovorno ponašanje u svijetu koji ga okružuje.
 • Pobuđivati u djetetu one duhovne snage kojima će na ispravan način doživljavati transcedentnost ljudskog života i svijeta uopće.

Program se provodi kao:

 • Kraći program (u trajanju do 2 sata dnevno ili povremeno tj.1-2 puta tjedno) ovisno o dobi, potrebi i interesu svakog pojedinog djeteta te događanjima kroz liturgijsku godinu.
 • Odgojne skupine su heterogene u skladu s važećim standardima i uz pisanu suglasnost njihovih roditelja. Broj djece u skupini je od 15 do 20.

Montessori odgojiteljice i odgojiteljice u vjeri su nositelji i izvoditelji Programa Kateheze Dobrog Pastira.

Ovaj Program se ostvaruje u posebno pripremljenom prostoru koji se zove Atrij. Atrij je opremljen katehetsko-didaktičkim sredstvima u skladu s Katehezom Dobrog Pastira. Središnji prostor Atrija zauzima didaktičko sredstvo prispodobe o Dobrom Pastiru a ostala sredstva su raspoređena u nekoliko kutića: kutić sv. Mise, kutić krštenja, kutić molitve, kutić zemljopisa, kutić prispodoba i kutić događaja iz Isusovog života (diorame).

Program predškole

Predškola je priprema djece za polazak u školu.

Predškola je priprema djece za polazak u školu. Ona je prostor između obiteljskog doma, dječjeg vrtića i osnovne škole, a po značenju nije ni dječji vrtić niti osnovna škola.

Osnovna obilježja programa pripreme djece za polazak u školu su:

 • Zadovoljavanje dječjih primarnih (bioloških) potreba, koliko je to moguće u suradnji s roditeljskim domom.
 • Nastojanje da dijete dobije osjećaj sigurnosti i prihvaćenosti.
 • Pružanje svakom djetetu prigode za samoostvarivanje i stjecanje povjerenja u sebe, a time i stvaranje pozitivn slike o sebi i o svojim mogućnostima.
 • Praćenjem razvoja djeteta moguće je uočiti posebne potrebe djeteta i s njima usklađivati odgojne postupke.

Vrijeme provedbe (trajanje predškole) uobičajeno je: 250 – 500 sati.

Program za djecu s teškoćama

Prisustvo teškoće u razvoju ograničava dijete u svakodnevnom učenju, stjecanju iskustava i različitih vještina.

Prisustvo teškoće u razvoju ograničava dijete u svakodnevnom učenju, stjecanju iskustava i različitih vještina.

Programi namijenjeni djeci s teškoćama u razvoju nastoje to ublažiti na nekoliko načina:

 1. Pružanjem mogućnosti za socijalizaciju i uključivanje djeteta u predškolski odgoj i obrazovanje.
 2. Poticanjem što pravilnijeg razvoja djeteta ublažavanjem posljedica oštećenja i prevencijom sekundarnih poteškoća.
 3. Razvojem maksimalnih mogućnosti djeteta za svakodnevno funkcioniranje i adaptaciju na socijalnu okolinu.
 4. Učenjem djece različitim vještinama i navikama potrebnim za svakodnevno funkcioniranje i osamostaljivanje.
 5. Pripremom djece za nastavak školovanja.
 6. Pružanjem stručne pomoći roditeljima i obitelji.

Bitne zadaće za djecu s posebnim potrebama:

 1. Uz odgojno-obrazovni rad puno se radi na integraciji djece s teškoćama u razvoju u redovni program vrtića
 2. Donošenje programa rada sa svakim pojedinim djetetom i sa svakom pojedinom skupinom u kojoj se nalazi dijete s posebnom potrebom
 3. Uključivanje stručnog tima u rad s djecom s teškoćama, njihovim roditeljima i/ili odgojiteljicama
 4. Praćenje napredovanja djece s posebnim potrebama u smislu njihove socijalizacije i osamostaljivanja, te praćenje tijeka sveukupnog razvoja, u suradnji s vanjskim stručnjacima i institucijama koje su odgovorne za brigu o zdravstvenom i socijalnom statusu pojedinog djeteta i njihovih obitelji

 

Lokacije i kontakti

Dječji vrtić Zlatni cekinVinogorska ulica 11535000 Slavonski Brod
mob: 035 465 408
mail: web: zlatni-cekin.hr
Dječji vrtić Zlatni cekin

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!