×

Sportski dječji vrtić Mačak u čizmama

Zagreb

Sportski dječji vrtić Mačak u čizmama je mjesto sporta, zabave, učenja i veselja. Okružen je prirodom i svježim zrakom u Gračanima.
Sportski dječji vrtić Mačak u čizmama

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!

Osnovne informacije

Dječji vrtić Mačak u čizmama je mladi i perspektivni vrtić, zamišljen kao mjesto sporta, zabave i učenja, sigurnosti i ugode, druženja i igre, mjesto u kojem ćemo zajedničkom suradnjom malih i velikih ljudi stvoriti sretnu, uspješnu i kreativnu zajednicu.

U našem vrtiću pomažemo djeci da razvijaju i otkrivaju svoje potencijale. Kroz planirane i spontane aktivnosti brinemo se da djeca uče i napreduju poštujući način i tempo učenja, uvažavajući različitosti interesa i sposobnosti svakog pojedinog djeteta.

U radu s djecom koristimo različite pedagoške koncepcije nudeći bogato, organizirano i poticajno okruženje te bogatstvo materijala koji potiču djecu na aktivnost istraživanja u manjim grupama ili individualno. Kroz projektni rad senzibiliziramo djecu na brigu o prirodi i okolišu te ih potičemo na razvoj kreativnosti i ljubav prema kulturi i umjetnosti.

Svi naši odgajatelji su mlade visokoobrazovane osobe koji posjeduju visegodišnje pedagoško iskustvo u svom radu s djecom.

Naše skupine su heterogene što znači da potičemo druženje djece različite kronološke dobi i kompetencija jer predstavljaju prirodno okruženje a rad se organizira u manjim skupinama i svako ima priliku učiti, podučavati i slušati.

Cilj nam je biti vrtić koji nudi sigurno, zdravo i poticajno okruženje u kojem će se dijete osjećati sigurno, zaštićeno i voljeno, stvarajući znatiželjan, istraživački odnos prema okolini gdje će stjecati svoja znanja i spoznaje na osnovi vlastitog iskustva i prema optimalnom razvoju svojih potencijala, umijeća, vještina uz primjerenu potporu odgajatelja.

Program rada Dječjeg vrtića Mačak u čizmama verificiran je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. U sklopu redovnog programa nudimo učenje ranog engleskog jezika, program predškole za djecu u godini prije polaska u školu, te svakodnevni sportski program u suradnji sa Edukacijskim centrom specijaliziranim za sportske programe "Žuti mačak".

U svom radu surađujemo i s neposrednom okolinom; organiziramo posjete kazalištima, muzejima i ustanovama koje dopridonose poboljšanju kvalitete našeg odgojno-obrazovnog rada.

Programi

Cjelodnevni program

  • Sportski program
  • Redoviti program
  • Jezični program - engleski

Detaljne informacije

Cjelodnevni program

Program se temelji na spoznajama humanističkog odgoja i obrazovanja čija su polazišta da je dijete vrijedno samo po sebi, da ima posebna prava i da se u odgoju cijeni djetetovo dostojanstvo i potiče njegov cjeloviti razvoj.

Cjelodnevni 10-satni program provodi se za djecu od jedne godine do polaska u školu, u jasličkim skupinama((djeca do 3.godine) i vrtićkim skupinama (djeca od 3-7 godina). Program se temelji na spoznajama humanističkog odgoja i obrazovanja čija su polazišta da je dijete vrijedno samo po sebi, da ima posebna prava i da se u odgoju cijeni djetetovo dostojanstvo i potiče njegov cjeloviti razvoj.

U provođenju programa posebna pozornost je usmjerena na dijete, prateći i osluškujući potrebe i interese djece planiramo aktivnosti i stvaramo poticajnu sredinu. Prostor je podjeljen na centre aktivnosti koji su opremljeni različitim materijalima (od gotovih didaktičkih do prirodnih i pedagoški nestrukturiranih) koji podupiru proces prirodnog učenja. Dijete istražuje, stvara, manipulira i razvija vještine i sposobnosti kroz različite centre aktivnosti, igranjem i učenjem u malim skupinama, druženjem s djecom različite dobi i kompetencija.

Sportski program

Sportski program temelji se na višestranom sportskom razvoju usklađenim s pojedinim senzibilnim fazama razvoja djeteta

Sportom, osim fizičkog razvoja, postižemo i psihičko zdravlje djeteta. Dokazano je da je u najranijoj dobi psihički razvoj djeteta direktno povezan s motoričkim razvojem. Današnji način života, preopterećenost poslom i profesionalnim obavezama postavio je veliku odgovornost na predškolske ustanove, jer roditelji nisu u mogućnosti odgovoriti na razvojne potrebe djeteta. Da bi utjecali na povećanje potencijala svoje djece, roditelji tragaju za najboljim programima.

Iz tog razloga Dječji vrtić "Mačak u čizmama" odlučio je sportski program integrirati u redoviti program vrtića i time riješiti navedene probleme roditelja. Sportski program temelji se na višestranom sportskom razvoju usklađenim s pojedinim senzibilnim fazama razvoja djeteta čime djeca razvijaju cijeli niz temeljnih vještina koja će im pomoći da postanu dobri sportaši prije nego se ozbiljno počnu baviti određenim sportom.

Naša filozofija je da program mora biti integriran u redoviti program jer time svakodnevno kroz dulji period možemo značajno utjecati na motoričke sposobnosti djeteta, a roditeljima ostavljamo više slobodnog vremena u poslijepodnevnim satima. Također ako dijete trenira neki određeni sport roditelj je rješen brige da dijete ima previše treninga samo tog sporta.

Tražeći partnera za provedbu takvog programa, odlučili smo se za Edukacijski centar specijaliziran za sportske programe "Žuti mačak". Sportski program provodi se svakodnevno u trajanju od ukupno 5 sati tjedno, a tematski kroz godinu podijeljen je prema određenim motoričkim sposobnostima koje se postižu elementima gimnastike, atletike, elementima igara s loptom, koturaljkanjem, klizanjem, skijanjem, bicikliranjem i sl. Mjesto provođenja programa je sportska dvorana vrtića i dvorište vrtića koji su opremljeni svim potrebnim rekvizitima za provođenje takvog programa. Zbog položaja vrtića, na rubnom pojasu parka prirode Medvednica, veliki dio programa provodi se u prirodi, što je dokazano najbolji poligon za razvoj djeteta.

Pored razvijanja motoričkih sposobnosti, djeca svakodnevni bavljenem sportom razvijaju svijest o važnosti tjelesne aktivnosti, razvijaju inteligenciju, samopouzdanje, stvaraju radne navike, razvijaju disciplinu i odnos prema autoritetu i još mnoge druge psihičke, a ne samo fizičke karakteristike.

Program ranog učenja engleskog jezika

Razvijanjem senzibilnosti za strani jezik utječe se na cjelokupni razvoj djeteta, a posebno na govorne sposobnosti i percepciju.

Program ranog učenja engleskog jezika u našem vrtiću integriran je u redoviti 10-satni program i odvija se svakodnevno putem individualne komunikacije, u radu s manjim skupinama ili s većim brojem djece. Razvijanjem senzibilnosti za strani jezik utječe se na cjelokupni razvoj djeteta, a posebno na govorne sposobnosti i percepciju.

Pažljivim osmisljavanjem prostorno-materijalnog okruženja i prilagodljivom organizacijom odgojno-obrazovnih procesa djeci se pruža mogućnost postupnog usvajanja jezika kroz raznolike aktivnosti i poticaje koji na prirodan i aktivan način potiču rano učenje stranog jezika. Dijete jezik upoznaje i usvaja ga kroz igru,pjesmu, glumu, spontano u svakodnevnim životnim situacijama kao i kroz specifične planski stvorene situacije. Na taj način znanje se ne prenosi direktnim poučavanjem, nego ga dijete stječe i razvija, zajedno s drugima, drugom djecom i odraslima. Svako dijete uči na svoj jedinstven način tempom koji je u skladu s njegovom osobnošću.

Lokacije i kontakti

Sportski dječji vrtić Mačak u čizmamaKvintička 82-8410000 Zagreb
mob: 098 367 567mob: 01 5807 853
mail: web: www.macakucizmama.hr
Sportski dječji vrtić Mačak u čizmama

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!