×

Kompetencije djeteta novog doba

Predavanje

Životne kompetencije - umijeće pripreme za nepoznato

Zašto i kako raditi na osobinama kao što su povjerenje, samopoštovanje, znatiželja ili snage volja, a koje su nam potrebne za suočavanje s izazovima nepoznate budućnosti?
Kompetencije djeteta novog doba

Konferencija je održana 08. i 09.03.2019.

Konferencija "Kompetencije djeteta novog doba" održana je 08. i 09.03.2019. Ukoliko imate pitanja u vezi konferencije pošaljite nam upit i javit će vam se u najkraćem roku!

Osim vještina koje vrtić i škola trebaju razviti kod djece, postoje dublje i važnije osobine koje su potrebne za suočavanje s izazovima nepoznate budućnosti, kvalitete poput povjerenja, samopoštovanja, znatiželje ili snage volje. Na tome se mora raditi neoviso o tome je li dijete uspješno u smislu školskih rezultata. Zašto i kako raditi na njima, glavni je sadržaj ovog predavanja.

Kompetencije djeteta novog doba

Konferencija je održana 08. i 09.03.2019.

Konferencija "Kompetencije djeteta novog doba" održana je 08. i 09.03.2019. Ukoliko imate pitanja u vezi konferencije pošaljite nam upit i javit će vam se u najkraćem roku!