×

U potrazi za skrivenim talentima

Predavanje

DV Cvit Mediterana: Iskustva u radu s potencijalno darovitom djecom

Ravnateljica splitskog dječjeg vrtića Cvit Mediterana u ovom predavanju prezentira iskustva svog tima u radu s potencijalno darovitom djecom.
U potrazi za skrivenim talentima

Konferencija je održana 16.11.2018.

Konferencija "Kako komunicirati s djecom novog doba" održana je 16.11.2018. Ukoliko imate pitanja u vezi konferencije pošaljite nam upit i javit će vam se u najkraćem roku!

Imajući u vidu važnost ranog otkrivanja i prepoznavanja darovite djece te ranog poticanja njihovog razvoja, proces unapređivanja rada s darovitom djecom u DV Cvit Mediterana u Splitu razvijao se kroz nekoliko etapa:

 • edukacija stručnih djelatnika i odgojitelja
 • senzibiliziranje odgojitelja za potrebe darovite djece
 • korištenje multidimenzionalnog modela identifikacije
 • timski rad na planiranju diferenciranog programa
 • provedba diferenciranog programa u redovitim skupinama i u igraonici
 • timsko praćenje i procjenjivanje potencijalno darovite djece tijekom provedbe obogaćenog programa

Kriteriji prijema djeteta u igraonicu za potencijalno darovitu djecu određeni su primjenom multidimenzionalnog modela identifikacije koji uključuje procjene odgojitelja, roditelja, pedagoga i psihologa. Procjenjuje se razvojni status i osobitosti djeteta, kroz opažanje djetetovih interesa, uočavanje ponašanja karakterističnih za darovitu djecu, kvalitativnu analiza kreativnih i drugih uradaka djeteta, te primjenu standardiziranih psihologijskih testova sposobnosti i/ili razvojnih testova.

Darovito dijete predškolskog uzrasta ima neke posebne potrebe u odgoju i obrazovanju koje proizlaze iz njegovih specifičnih osobina:

 • potreba za kontaktiranjem s vršnjacima prema kronološkoj dobi
 • potreba za kontaktiranjem s vršnjacima prema intelektualnoj dobi
 • potreba za neovisnošću u učenju
 • potreba za izazovima sve do točke moguće pogreške
 • potreba za širokim programom kojim se potiče cjelokupni razvoj djeteta

Osnovna načela u radu s djecom su naglašena individualizacija i zadovoljavanje specifičnih potreba svakog djeteta kroz različite vrste aktivnosti koje kod djece potiču aktivno učenje, kreativno mišljenje i više razine misaonih procesa.U cilju zadovoljavanja potreba darovite djece organizirali smo specijalizirani program i obogaćene aktivnosti. Uvođenjem ovog posebnog programa i obogaćenih aktivnosti zadovoljavamo osnovne čimbenike u radu s darovitom djecom.

U potrazi za skrivenim talentima

Konferencija je održana 16.11.2018.

Konferencija "Kako komunicirati s djecom novog doba" održana je 16.11.2018. Ukoliko imate pitanja u vezi konferencije pošaljite nam upit i javit će vam se u najkraćem roku!