×

U potrazi za skrivenim talentima

Predavanje

DV Špansko: Uloga odgojitelja/roditelja u poticanju kreativnosti i razvoju potencijalno darovite djece

Cilj predavanja je upoznati se s jednim od načina primjerenog poticanje razvoja osobnosti, specifičnih interesa i sposobnosti potencijalno darovitog djeteta, koji je primjenjiv u odgojno obrazovnoj praksi i svakodnevnom životu.
U potrazi za skrivenim talentima

Konferencija je održana 16.11.2018.

Konferencija "Kako komunicirati s djecom novog doba" održana je 16.11.2018. Ukoliko imate pitanja u vezi konferencije pošaljite nam upit i javit će vam se u najkraćem roku!

Cilj predavanja je upoznati se s jednim od načina primjerenog poticanje razvoja osobnosti, specifičnih interesa i sposobnosti potencijalno darovitog djeteta, koji je primjenjiv u odgojno obrazovnoj praksi i svakodnevnom životu.

Kratak prikaz iz prakse kao uvod u temu i primjer individualizacije u radu s djecom koja je podjednako korisna odgajateljima i roditeljima. Cjeloživotno učenje, spremnost na rizik i promjenu, uvažavanje i tolerancija različitosti i uključenost, preduvjet je u radu koji podržava razvoj potencijalno darovitog djeteta.

Uputa sudionicima da zamisle jedno dijete za koje pretpostavljaju da je potencijalno darovito, a trenutno im predstavlja odgojni izazov. Popunjavanje upitnika o djetetovim jakim i slabim stranama, procjena jakih strana prema Gardnerovoj teoriji inteligencija. Definiranje odgojnog cilja i aktivnosti koje nas mogu podržati u ostvarivanju tog cilja. Rasprava i eventualno snimke primjera iz prakse.

Kriteriji koje zastupamo u praksi su:

  • analiza dječjih interesa i način interakcije sa sadržajem
  • određivanje jakih i slabih strana u razvojnom procesu
  • individualizirano planiranje ciljeva i razrada aktivnosti (i u odgoju, ne samo u obrazovanju)
  • kreiranje prilagodbi okruženja za učenje prema opaženim potrebama djeteta
  • praćenje razvojnog procesa.

Slijeđenje ovih kriterija u praksi podrazumijeva partnerstvo djeteta, roditelja i obrazovne institucije. Osobni potencijali svakog djeteta razvit će se ukoliko su osigurani optimalni uvjeti i podrška socijalne sredine. Razvoju osobnih potencijala potencijalno darovite djece važno je posvetiti posebnu pažnju zbog karakteristika osobnosti potencijalno darovite djece.

U potrazi za skrivenim talentima

Konferencija je održana 16.11.2018.

Konferencija "Kako komunicirati s djecom novog doba" održana je 16.11.2018. Ukoliko imate pitanja u vezi konferencije pošaljite nam upit i javit će vam se u najkraćem roku!