×

Kompetencije djeteta novog doba

Predavanje

Kompetencije djeteta novog doba

Kakvo je naše razumijevanje tko je dijete, što ono je i što može biti? Koliko se često zapitamo: da sam ja dijete u ovom vrtiću, skupini gdje bi se i čime igrao?
Kompetencije djeteta novog doba

Konferencija je održana 08. i 09.03.2019.

Konferencija "Kompetencije djeteta novog doba" održana je 08. i 09.03.2019. Ukoliko imate pitanja u vezi konferencije pošaljite nam upit i javit će vam se u najkraćem roku!

Kada dijete pita “Zašto kiši? Zašto sunce sija?”, pitanje možemo odbaciti ili imamo priliku otkriti ljepotu takvog pitanja koje otvara novo istraživanje. Ili kada vas trogodišnje dijete upita “Kad upališ svijetlo, gdje je nestao mrak? i odgovori „Sakrije se iza svijetla!” Što tada učinite?

Kako razumjeti i upoznati dijete za koje poznati pedagog Malaguzzi kaže da je stvoreno od stotine? Da ima stotinu jezika, stotinu ruku, stotinu misli, stotinu načina za mišljenje, igranje, govorenje, stotinu načina za slušanje, čuđenje, voljenje; stotinu veselja za pjevanje i shvaćanje, stotinu svjetova za otkrivanje, stotinu svjetova za sanjarenje, dodajemo stotinu načina za kretanje...

Takvo promišljanje producira sliku „bogatog djeteta“, kompetentnog i željnog da se suoči sa svijetom. U toj konstrukciji bogatog djeteta učenje je suradnička i komunikacijska aktivnost u kojoj dijete stvara znanje, daje značenje svijetu zajedno s odraslima i jednako tako važno s djecom: to je ono što podcrtavamo da su djeca učenici, ali i su-stvaratelji znanja. Svojim rođenjem dijete je spremno za učenje i nema potrebe i ne treba dozvolu odraslog da započne s učenjem, zapravo riskira ako čeka da ga odrasli uzme u svoje ruke. Iz tih razloga pitanje: Koliko slušamo što nam govore ili da li uopće razumijemo što znači slušati dijete?

Djetinjstvo nije samo pripremna faza za budući život već je životno razdoblje koje ima svoje vrijednosti i svoju kulturu. Drugim riječima, djetinjstvo je proces koji se kontekstualizira uvijek u relaciji određenog prostora, vremena i kulture (sociokonstruktvizam) te varira s obzirom na različitost uvjeta i kulture u kojima se događa. U tom smislu kao što ne postoji univerzalno dijete, ne postoji ni univerzalno djetinjstvo. Djeca imaju svoj vlastiti glas, i trebaju biti saslušana što znači da ih treba ozbiljno uključiti u demokratski dijalog u odlučivanje i razumijevanje djetinjstva.

Jedno od važnih pitanja postaje koje su to sposobnosti koje treba posjedovati dijete za nadolazeće vrijeme ? Djeca imaju pravo na ostvarenje i proširenje svih svojih potencijala, zadovoljavanje svojih potreba i želje za učenjem. Drugim riječima dijete se određuje kao jedinstveno, neponovljivo, cjelovito i kompleksno biće, koje samokonstrukcijom kao razvojnom akcijom realizira svoju osobnost i ključni je čimbenik tog procesa.

Kompetencije djeteta novog doba

Konferencija je održana 08. i 09.03.2019.

Konferencija "Kompetencije djeteta novog doba" održana je 08. i 09.03.2019. Ukoliko imate pitanja u vezi konferencije pošaljite nam upit i javit će vam se u najkraćem roku!