×

Kompetencije djeteta novog doba

Predavanje

Temeljne funkcije u razvoju govorne kompetencije kod djece

Poticanje jezičnog razvoja pa time i govorne kompetencije kod djece zadaća je kako odgojitelja, tako i roditelja i učitelja. Kako bismo razumjeli što je sve potrebno za razvoj govorne kompetencije na materinskome jeziku, potrebno je odrediti što se pod tom kompetencijom podrazumijeva.
Kompetencije djeteta novog doba

Konferencija je održana 08. i 09.03.2019.

Konferencija "Kompetencije djeteta novog doba" održana je 08. i 09.03.2019. Ukoliko imate pitanja u vezi konferencije pošaljite nam upit i javit će vam se u najkraćem roku!

Poticanje jezičnog razvoja pa time i govorne kompetencije kod djece zadaća je kako odgojitelja, tako i roditelja i učitelja. Kako bismo razumjeli što je sve potrebno za razvoj govorne kompetencije na materinskome jeziku, potrebno je odrediti što se pod tom kompetencijom podrazumijeva, odnosno, što je sve potrebno da bi dijete usvojilo materinski jezik, a onda svoj govor dalje kvalitetno razvijalo. U temelju govora leže tzv. temeljne funkcije (low level) koje kod govora mogu biti npr. razlikovanje visine tona, prepoznavanje smjera iz kojeg zvuk dolazi, vremensko razdjeljivanje govora, prepoznavanje formi, brzina slušne reakcije, motorička spretnost, brzina prerade informacija itd. Te su funkcije temelj kako razvoja govora, tako i kasnijeg uspjeha u učenju, čitanju, pravopisu i ostalim (školskim) postignućima, odnosno u komunikacijskim vještinama. Stječu se u ranoj dobi, a njihovi počeci sežu još u predporođajno doba, odnosno na njih utječe predporođajno iskustvo djeteta. Razumijevanje značaja temeljnih funkcija, znanje o njihovom poticanju i integriranju bitno je kako bi se razumio i način kvalitetnog razvoja govorne kompetencije kod djece.

Kompetencije djeteta novog doba

Konferencija je održana 08. i 09.03.2019.

Konferencija "Kompetencije djeteta novog doba" održana je 08. i 09.03.2019. Ukoliko imate pitanja u vezi konferencije pošaljite nam upit i javit će vam se u najkraćem roku!