×

Online pedagoška akademija 2024/2025

Modul 1

Razvoj samoregulacije djece i odraslih

U ovom modulu kroz praktične primjere i uz mnoštvo radnih zadataka govorit ćemo o emocionalnom razvoju djecu i kako poticati razvoj samoregulacije djece, ali i odgojitelja, odnosno stručnih suradnika u vrtićima.
Online pedagoška akademija 2024/2025

Zainteresirani za ovu edukaciju? Saznajte kako sudjelovati!

Ako vam je program ove edukacije zanimljiv i želite sudjelovati - pošaljite upit putem obrasca i javit ćemo vam se u najkraćem roku sa informacijama o raspoloživosti i cijenama!

Osnovne informacije

Svjesni smo izazovnih vremena, užurbanog načina života, neprikladnih uvjeta rada u dječjim vrtićima, sve većih zahtjeva roditelja od odgojitelja, ali i od djece. Emocije su jedan od najvažnijih kotačića koji nas pokreću ili koče. Rad na emocijama i razvijanje vještina samoregulacije izuzetno su važne za mentalno zdravlje, lakšu komunikaciju i cjelokupno zadovoljstvo životom i djece i odraslih.
U ovom modulu kroz praktične primjere i uz mnoštvo radnih zadataka govorit ćemo o emocionalnom razvoju djecu i kako poticati razvoj samoregulacije djece, ali i odgojitelja, odnosno stručnih suradnika u vrtićima.

Program

Pregled stavki programa

Razvoj samoregulacije djeteta

Format: Online predavanje
Edukator: Martina Sokač
Termin održavanja: od 10.2024.

Predavanje Razvoj samoregulacije djece kronološki prati razvoj samoregulacije od jasličkih sve do predškolskih skupina kroz mnoštvo praktičnih i primjenjivih ideja za rad u odgojnim skupinama.

Samoregulacija odgojitelja

Format: Online predavanje
Edukator: Sara Novak
Termin održavanja: od 10.2024.

Predavanje u središtu ima samoregulaciju kao dio samopoštovanja, samosvijesti, upravljanja vlastitim ponašanjem i osobnog zadovoljstva i napretka.

Samo dramatiziraj - dramska igra i samoregulacija u ranom i predškolskom dobu

Format: Online predavanje
Edukator: Ana Malnar
Termin održavanja: od 11.2024.

Predavanje će govoriti općenito o dramskoj igri, kako utječe na razvoj djece, te kako i kojim dramskim igrama, tehnikama i metodama poticati razvoj samoregulacije.

Panel diskusija s predavačicama 1. modula

Format: Okrugli stol
Edukator: Martina Sokač, Sara Novak, Ana Malnar
Termin održavanja: od 12.2024.

Samoregulacija

Format: Online radionica
Edukator: Božana Strinić
Termin održavanja: od 12.2024.

Tijekom radionice aktivnim sudjelovanjem kroz prepoznavanje samoregulacije u vlastitom (privatnom i/ili poslovnom životu) te aktivnim sudjelovanjem u aktivnostima koje će biti ponuđene bavit ćemo se samoregulacijom ponašanja i samoregulacijom emocija.

Online pedagoška akademija 2024/2025

Zainteresirani za ovu edukaciju? Saznajte kako sudjelovati!

Ako vam je program ove edukacije zanimljiv i želite sudjelovati - pošaljite upit putem obrasca i javit ćemo vam se u najkraćem roku sa informacijama o raspoloživosti i cijenama!